ที่เที่ยว

ที่เที่ยวแม่ฮ่องสอน แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง” คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ่งบอกถึงวิธีชิวิต วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เ ... Read More »

ที่เที่ยวยะลา แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

ที่เที่ยวยะลา

จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยที่จุดต่ำสุดของประเทศไทยอยู่ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลานี่เอง ยะลาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่ 4,521 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 506,000 คน ยะลาเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวท ... Read More »

ที่เที่ยวยโสธร แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

ที่เที่ยวยโสธร

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยแยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี พ.ศ.2515 จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ไม่มากนัก โดยมีเนื้อที่ 4,162 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 540,000 คน… ———& ... Read More »

ที่เที่ยวร้อยเอ็ด แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่เที่ยวร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย โดยมีหลักฐานแสดงว่าเป็นเมืองเก่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่พอสมควร มีเนื้อที่ 8,299 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1,310,000 คน เป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวมากมาย แ ... Read More »

ที่เที่ยวระนอง แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย เป็นจังหวัดเล็กๆที่ผู้คนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ระนองมีเนื้อที่ 3,298 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 175,000 คน น้อยที่สุดในประเทศไทย ระนองเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ ... Read More »

ที่เที่ยวราชบุรี แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ราชบุรีเป็นจังหวัดขนาดกลางแต่มีประชากรหนาแน่น กล่าวคือมีเนื้อที่ 5,196 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 850,000 คน เป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวมากมาย ที่เที่ยวราชบุรีมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ... Read More »

ที่เที่ยวลพบุรี แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

ที่เที่ยวลพบุรี

จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ เรียกว่าเมืองละโว้ ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดกลาง มีเนื้อที่ 6,200 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 758,000 คน แหล่งท่องเที่ยวลพบุรีมีทั้งที่ท่องเที่ยวเชิง ... Read More »

ที่เที่ยวศรีสะเกษ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

ที่เที่ยวศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของประเทศไทย อยู่ติดกับพรมแดนประเทศกัมพูชา เป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอมเรืองอำนาจ ศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดกลาง คือมีเนื้อที่ 8,840 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1,462,000 ... Read More »

ที่เที่ยวสกลนคร แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

ที่เที่ยวสกลนคร

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นเมืองเก่านับย้อนไปถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สกลนครเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ คือมีเนื้อที่ 9,606 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1,134,300 คน จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีแหล ... Read More »

ที่เที่ยวสงขลา แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

ที่เที่ยวสงขลา

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองเก่ามีอดีตย้อนหลังไปถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ผู้ก่อตั้งอาณาจักรอยุธยา สงขลาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดปานกลาง มีเนื้อที่ 7,394 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1,390,000 คน สงขลาเป็นจังหวัดที่มี ... Read More »

advertisements
Scroll To Top