ที่เที่ยว

ที่เที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของภาคเหนือตอนบน เคยเป็นเมืองหลักของอาณาจักรล้านนา และภายหลังได้รวมหัวเมืองต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงรายด้วย เช่น เมืองเชียงแสน เมืองเชียงของ เมืองเทิง เป็นต้น เชียงรายเป็ ... Read More »

ที่เที่ยวพะเยา แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

ที่เที่ยวพะเยา

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของไทย แยกตัวออกมาจากจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520 จังหวัดพะเยามีที่เที่ยวมากพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นที่เที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม พะเยาเป็นจังหวัดขนาดกลาง มีพื้นที่ราว 6,300 ตารางกิโเมตร ... Read More »

ที่เที่ยวแพร่ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

ที่เที่ยวแพร่

จังหวัดแพร่ (Phrae) เป็นจังหวัดสำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือของประเทศไทย มีแหล่งไม้สักที่อุดมสมบูรณ์ ที่เที่ยวแพร่ก็เหมือนกับจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือ กล่าวคือมีทั้งที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมจำนวนมาก จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดขนาดกลาง มีเนื้อท ... Read More »

ที่เที่ยวลำปาง แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

ที่เที่ยวลำปาง

จังหวัดลำปาง (Lampang) เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่เที่ยวลำปางที่ได้รับความนิยมส่วนมากเป็นที่เที่ยงเชิงนิเวศน์ เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับเป็นเมืองเก่า ซึ ... Read More »

ที่เที่ยวลำพูน แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

ที่เที่ยวลำพูน

จังหวัดลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จังหวัดลำพูนตั้งอยู่ในภาคเหนือ เป็นเมืองโบราณเดิมชื่อว่าเมืองหริภุญไชย มีอายุมากกว่า 1,300 ปี ดังนั้นที่เที่ยวลำพูนจึงหนีไม่พ้นที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมาย อีกทั้งลักษ ... Read More »

ที่เที่ยวมุกดาหาร แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

ที่เที่ยวมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดชายแดนที่อยู่ติดกับประเทศ สปป.ลาว มุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดกลาง โดยมีเนื้อที่ประมาณ 4,340 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 344,000 คน ที่เที่ยวมุกดาหารนั้นค่อนข้างห ... Read More »

ที่เที่ยวพังงา แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

ที่เที่ยวพังงา

จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย (ฝั่งอันดามัน) พังงาเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีเนื้อที่ 4,171 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 260,000 คน ถึงพังงาจะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่เป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวมากมาย ที่เที่ยวพังงาส่วนมากเป็นส ... Read More »

ที่เที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีเนื้อที่ 20,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1,650,000 คน อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวมากมาย ที่เที่ยว ... Read More »

ที่เที่ยวอำนาจเจริญ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ติดกับจังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร และประเทศลาว อำนาจเจริญเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีเนื้อที่ 3,161 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 370,000 คน เป็นจังหวัดที่มี ... Read More »

ที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วไทย

ที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

ประเทศไทย เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยที่เที่ยวที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก แหล่งท่องเที่ยวในบ้านเรามีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือแม้แต่ที่เที่ยวกลางคืนสำหรับนักท่องราตรีทั้งหลาย และแน่นอนว่าประ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top