ที่สุดในโลก

พบกับเรื่องราว “ที่สุดในโลก” ในทุกแง่ ทุกมุม ทุกแขนง มากมายที่นี้เท่านั้น @เกร็ดความรู้.net ทั้งเรื่องราวที่สุดในโลกทางธรรมชาติและความเป็นที่สุดในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้น

ความเป็นที่สุดในโลกที่เราได้รวบรวมมานี้ เป็นข้อมูลแบบสากลที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก ทั้งแง่ของสภาพธรรมชาติและภูมิศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ สัตว์ พืช และอื่นๆ

มาดูกันครับว่า “ที่สุดในโลก” ที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้าง ^ ^

ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ประเทศรัสเซีย (Russia) ประเทศรัสเซีย มีชื่อเต็มว่าประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลถึง 10,000,000 ตารางกิโลมตร มีเมืองหลวงคือกรุงมอสโค (Moscow) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนเหนือ ติดกับขั้วโลกเหนือ ประเทศรัสเซียเ ... Read More »

สัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก

สัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก

สัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก คือ เสือชีตาห์ (Cheetah) เสือชีตาห์ เป็นเสือประเภทหนึ่ง มีขนาดปานกลาง (เล็กกว่าเสือโคร่ง) กินเนื้อเป็นอาหารเหมือนเสือทั่วไป เสือชีตาห์ถือว่าเป็นสัตว์พื้นถิ่นของทวีปแอฟริกา โดยสามารถพบได้ทั่วทั้งทวีป แต่มีปริมาณไม่มากนัก ... Read More »

เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ เขื่อนทรีจอร์จส์ (Three Gorges Dam) มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เขื่อนทรีจอร์จส์ นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก และนับเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนต่อจากกำแพงเมืองจีน ถูกสร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น ... Read More »

ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ทะเลทรายซาฮาราอยู่ในทวีปแอฟริกา โดยกินเนื้อที่ในหลายประเทศ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,500,000 ตารางไมล์ หรือ 17 เท่าครึ่งของเนื้อที่ประเทศไทย ทะเลทรายซาฮารามีเนื้อที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของประเทศแอลจีเรี ... Read More »

มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ มหาสมุทรแปซิฟิค (Pacific Ocean) มหาสมุทรแปซิฟิค เป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 180 ล้านตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ผิวโลก หรือเท่ากับขนาดพื้นผิวที่ไม่ใช่น้ำของโลกนั่นเอง มหาสมุทรแปซิฟิค มีพ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top