คำไทยน่ารู้

มัณฑนากร คืออะไร

มัณฑนากร คือ นักออกแบบและตกแต่งภายใน คำว่า มัณฑนากร เกิดจากการสมาสคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ คำว่า มัณฑนา หรือ มัณฑน ซึ่งแปลว่า การแต่ง การตกแต่ง การประดับ ส่วนคำว่า กร เป็นคำประกอบคำอื่นเพื่อระบุว่าเป็นอาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เช่น วิศวกร เภสั ... Read More »

เยี่ยวอูฐคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

เยี่ยวอูฐ คือ ยาดมแก้วิงเวียนชนิดหนึ่ง เตรียมจากแอมโมเนียมคาร์บอเนตผสมน้ำแอมโมเนีย และสารหอมเพื่อตกแต่งกลิ่น คำว่า เยี่ยวอูฐ หลายคนคงคุ้นเคยกันดี เพราะเป็นยาดมชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กับคนที่เป็นลม หน้ามืด และวิงเวียนศรีษะ ซึ่งส่วนมากจะเกิดกับนักกีฬาที่ใช้ ... Read More »

เป็ดไล่ทุ่ง คืออะไร

เป็ดไล่ทุ่ง คือ การเลี้ยงเป็ดแบบเร่ร่อน ไม่ประจำอยู่กับที่ เป็ดไล่ทุ่ง เป็นวิธีการเลี้ยงเป็ดที่แตกต่างไปจากการเลี้ยงในฟาร์ม ซึ่งจะเลี้ยงอยู่ในสถานที่หรือโรงเรือนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มีน้ำ มีอาหารสำเร็จรูป มียา วัคซีน อาหารเสริม มีระยะเวลาการเลี้ยงและกา ... Read More »

กัลยาณมิตร หมายถึงอะไร

กัลยาณมิตร หมายถึง เพื่อนแท้ หรือ เพื่อนตาย คำว่า กัลยาณมิตร นิยมใช้เพื่อสื่อความหมายถึงคนที่เป็นเพื่อนหรือมิตรแท้ เพื่อนที่อยู่กับเราไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ มีสุขก็สุขด้วย มีทุกข์ก็ทุกข์ด้วย และยังคอยช่วยเหลือเราในยามที่เราลำบากโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีคว ... Read More »

รุกขกร คืออะไร ทำหน้าที่อะไร

รุกขกร คือ ผู้ที่มีหน้าที่จัดการและดูแลต้นไม้ใหญ่ รุกขกร (Arborist หรือ Tree surgeon) หมายถึงผู้ที่เชี่ยวชาญหรือมีหน้าที่ในการจัดการ ดูแล และตัดแต่งต้นไม้ ให้อยู่ในรูปทรงตามต้องการ ถูกต้องตามหลักวิชาการและการใช้งาน ตลอดจนดูแลรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้มีอ ... Read More »

เศรษกิจพอเพียง คืออะไร

เศรษกิจพอเพียง คือ การใช้ชีวิตที่สมฐานะของตนเอง คำว่า เศรษกิจพอเพียง นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงนำมาถ่ายทอดและสั่งสอนให้คนไทยปรับปรุงวิถีการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และให้สามารถเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช ... Read More »

พ่อเลี้ยงเดี่ยว คืออะไร

พ่อเลี้ยงเดี่ยว คือ ผู้ชายที่เลี้ยงลูกตามลำพัง ไม่มีฝ่ายหญิงมาช่วยเลี้ยง พ่อเลี้ยงเดี่ยว หรือ ซิงเกิ้ลแด๊ด (Single Dad) นั้น จะหมายรวมถึงทั้งผู้ชายที่ภรรยาเสียชีวิต หรือเกิดการหย่าร้างกันไป โดยที่ฝ่ายชายเป็นผู้รับภาระเลี้ยงดูลูกเอง โดยที่ไม่มีฝ่ายหญิง ... Read More »

แม่เลี้ยงเดี่ยว คืออะไร

แม่เลี้ยงเดี่ยว คือ แม่ที่เลี้ยงลูกโดยลำพัง ไม่มีพ่อมาช่วยเลี้ยง แม่เลี้ยงเดี่ยว หรือ ซิงเกิ้ลมัม (Single Mom) นั้น มีความหมายไม่ใช่แค่เพียงแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวอันเนื่องมาจากสามีเสียชีวิต แต่ยังหมายรวมถึงหญิงที่เลี้ยงลูกคนเดียวอันเนื่องมาจากการ ... Read More »

เงินปันผล คืออะไร

เงินปันผล คือ เงินกำไรหรือเงินตอบแทน ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ถือ เงินปันผล หมายถึงผลตอบแทนที่องค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด กองทุนประเภทต่าง ๆ หรือสหกรณ์ จ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของตัวเงิน หรือเงินสด โดยจ่ายให้ตา ... Read More »

ภัยธรรมชาติ คืออะไร

ภัยธรรมชาติ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อมนุษย์ ภัยธรรมชาติ นิยมใช้นิยามถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่ส่งกระทบที่รุนแรงและเป็นวงกว้างต่อมนุษย์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นั่นเอง ตัวอย่างภั ... Read More »

advertisements
Scroll To Top