คำไทยน่ารู้

เศรษกิจพอเพียง คืออะไร

เศรษกิจพอเพียง คือ การใช้ชีวิตที่สมฐานะของตนเอง คำว่า เศรษกิจพอเพียง นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงนำมาถ่ายทอดและสั่งสอนให้คนไทยปรับปรุงวิถีการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และให้สามารถเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช ... Read More »

พ่อเลี้ยงเดี่ยว คืออะไร

พ่อเลี้ยงเดี่ยว คือ ผู้ชายที่เลี้ยงลูกตามลำพัง ไม่มีฝ่ายหญิงมาช่วยเลี้ยง พ่อเลี้ยงเดี่ยว หรือ ซิงเกิ้ลแด๊ด (Single Dad) นั้น จะหมายรวมถึงทั้งผู้ชายที่ภรรยาเสียชีวิต หรือเกิดการหย่าร้างกันไป โดยที่ฝ่ายชายเป็นผู้รับภาระเลี้ยงดูลูกเอง โดยที่ไม่มีฝ่ายหญิง ... Read More »

แม่เลี้ยงเดี่ยว คืออะไร

แม่เลี้ยงเดี่ยว คือ แม่ที่เลี้ยงลูกโดยลำพัง ไม่มีพ่อมาช่วยเลี้ยง แม่เลี้ยงเดี่ยว หรือ ซิงเกิ้ลมัม (Single Mom) นั้น มีความหมายไม่ใช่แค่เพียงแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวอันเนื่องมาจากสามีเสียชีวิต แต่ยังหมายรวมถึงหญิงที่เลี้ยงลูกคนเดียวอันเนื่องมาจากการ ... Read More »

เงินปันผล คืออะไร

เงินปันผล คือ เงินกำไรหรือเงินตอบแทน ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ถือ เงินปันผล หมายถึงผลตอบแทนที่องค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด กองทุนประเภทต่าง ๆ หรือสหกรณ์ จ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของตัวเงิน หรือเงินสด โดยจ่ายให้ตา ... Read More »

ภัยธรรมชาติ คืออะไร

ภัยธรรมชาติ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อมนุษย์ ภัยธรรมชาติ นิยมใช้นิยามถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่ส่งกระทบที่รุนแรงและเป็นวงกว้างต่อมนุษย์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นั่นเอง ตัวอย่างภั ... Read More »

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ คืออะไร

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ จะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามวิถีของธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และมนุษย์ก็ไม่สามารถยับยั้งการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติได้อีกด้วย ตัวอย่างของปรากฏการณ์ธรรมชาติ – ... Read More »

หนี้นอกระบบ คืออะไร

หนี้นอกระบบ คือ การกู้หนี้ยืมสินที่ไม่อยู่ในระบบของสถาบันการเงิน คำว่า หนี้นอกระบบ จะใช้เมื่อการกู้ยืมนั้นเกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือ ระหว่างบุคคลกับนิติบุคคล หรือ ระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล โดยการกู้ยืมเหล่านี้ไม่มีสถาบันการเงินตามกฏหมายเข้าม ... Read More »

มโนสาเร่ แปลว่าอะไร

มโนสาเร่ แปลว่า เรื่องเบ็ดเตล็ด หยุมหยิม มโนสาเร่ เป็นคำไทยที่นิยมใช้กันมากในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการใช้งานน้อยลง แต่ก็ยังเห็นการใช้งานอยู่บ้างในการสื่อความหมายแบบเฉพาะทาง เช่น ในทางกฏหมาย คดีมโนสาเร่ หมายถึง คดีซึ่งมีทุนทรัพย์หรือค่าเช่าจำนวนเล็กน้อยซ ... Read More »

ปริวรรตเงินตรา คืออะไร

ปริวรรตเงินตรา หมายถึง การเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปเป็นเงินอีกสกุลหนึ่ง โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ระหว่างสกุลเงินทั้งสองนั้น คำว่า ปริวรรตเงินตรา มาจากคำสองคำมาสนธิกัน คือคำว่า ปริวรรต ซึ่งแปลว่า เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนไป, แปรไป และคำว่า เงินตรา ... Read More »

ดื้อตาใส

ดื้อตาใส หมายถึง ทำท่าทางเชื่อฟัง ไม่ต่อต้าน แต่ไม่ทำตาม ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ดื้อตาใส นั้น โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงอาการที่ดูเหมือนจะเชื่อฟังดี ไม่มีท่าทีต่อต้านหรือปฏิเสธ แต่เอาเข้าจริงกลับไม่ทำตามเลย ดื้อตาใสนี้มีความหมายต่างจากดื้อ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top