คำไทยน่ารู้

ปิตุฆาต คืออะไร

ปิตุฆาต คือ / หมายถึง การฆ่าบิดา หรือ พ่อของตนเอง การทำปิตุฆาต หรือ การทำลายชีวิตบิดาของตนให้จบลงนั้น ถือว่าเป็น 1 ใน 5 กรรมหนัก (อนันตริยกรรม) ในทางพุทธศาสนา ซึ่งผู้กระทำจะต้องได้รับโทษในนรกขุมที่ลึกที่สุด ในระยะเวลานานจนไม่สามารถนับได้เฉกเช่นเดียวกั ... Read More »

มาตุฆาต คืออะไร

มาตุฆาต คือ/หมายถึง การฆ่ามารดา (แม่) ของตนเอง การฆ่ามารดาหรือแม่ของตนเอง หรือ การทำลายชีวิตมารดาให้แตกดับนั้น ถือว่าเป็นกรรมใหญ่ หรือ กรรมหนักที่สุด (อนันตริยกรรม) ชนิดหนึ่ง ไม่สามารถลบล้างได้ ในทางพุทธศานาถือว่าผู้ที่ได้กระทำมาตุฆาตนั้นจะต้องตกนรกลง ... Read More »

บุพกรรม คืออะไร หมายถึงอะไร

บุพกรรม คือ กรรมที่ทำไว้แต่ชาติปางก่อน บุพกรรม หมายถึง กรรม หรือ การกระทำของเรา ที่ทำไว้ตั้งแต่ชาติก่อน (ไม่กำหนดจำนวนว่ากี่ชาติล่วงมาแล้ว) ไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดี แต่ได้มาปรากฏผลในชาตินี้ ในประเทศไทยซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่ง ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐโอไฮโอ (Ohio)

Ohio

ตำแหน่งของรัฐโอไฮโอ รายละเอียดของมลรัฐ Ohio มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Ohio ชื่อภาษาไทย : โอไฮโอ อักษรย่อ : OH ชื่อเล่น : The Buckeye State, Birthplace of Aviation, The Heart of It All เมืองหลวง : Columbus เมืองใหญ่ที่สุด : Columbus เนื้อที่ : 116,096 ตารา ... Read More »

เกินดุลงบประมาณ หมายถึงอะไร

เกินดุลงบประมาณ หมายถึง การที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่ารายจ่าย คำว่า เกินดุลงบประมาณ จะมีความหมายตรงข้ามกับคำว่า ขาดดุลงบประมาณ เนื่องจากขาดดุลงบประมาณนั้นหมายถึงรายจ่ายสูงกว่ารายรับ ในขณะที่คำว่าเกินดุลงบประมาณนั้นหมายถึงมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ... Read More »

คุกขี้ไก่ คืออะไร

คุกขี้ไก่ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำ ๆ นี้ บางครั้งก็พบว่าสื่อใช้คำนี้เมื่อมีการจับตัวทักโทษได้ ทำนองว่า “ดี จับขังคุกขี้ไก่เสียให้เข็ด” เป็นต้น วันนี้เรามาทำความรู้จักคุกขี้ไก่กันดีกว่า คุกขี้ไก่ คือ คุกที่ทหารฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อกักขั ... Read More »

พาณิชย์นาวี คืออะไร

พาณิชย์นาวี คือ การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ กิจการอู่เรือ และกิจการท่าเรือ พาณิชย์นาวี มีความหมายรวมถึงกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเลและกิจกาจที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันภัย การเดินเรือ การต่อเรือและซ่อมแซมบำรุ ... Read More »

ขาดดุลงบประมาณ หมายถึงอะไร

ขาดดุลงบประมาณ หมายถึง การมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ คำว่า การขาดดุลงบประมาณ นี้ เรามักได้ยินกันอยู่ทุก ๆ ปี ในช่วงเวลาที่รัฐบาลนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นการสื่อความหมายว่า รายได้จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของรัฐบาล จะต่ำกว ... Read More »

คอแป๊บ หมายถึงอะไร

คำว่า คอแป๊บ เป็นทั้งสำนวนและคำแสลง ซึ่งหมายถึง คนที่กินเหล้าได้มากและเร็ว โดยไม่มีอาการมึนเมา คอแป๊บ นิยมใช้กันใหมู่คอทองแดงทั้งหลาย ซึ่งมีความหมายไปในทางยกย่องว่าเป็นที่มีความสามารถในการดื่มสุรา หรือเครื่องดองของเมา สามารถดื่มได้มาก เร็ว และไม่เมา เ ... Read More »

นาฬิกาทราย คืออะไร

นาฬิกาทราย (Hourglass, Sandglass, Sand timer หรือ Sand clock) คือ อุปกรณ์จับเวลาหรือวัดเวลาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะภายนอกเป็นกระเปาะแก้ว 2 อัน ที่มีรูขนาดเล็กเชื่อมถึงกัน และบรรจุทรายเอาไว้ภายใน เมื่อเราจับเอาด้านที่บรรจุทรายไว้ด้านบน ทรายจะไหลผ่านช่องเล ... Read More »

advertisements
Scroll To Top