คำไทยน่ารู้

คุกขี้ไก่ คืออะไร

คุกขี้ไก่ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำ ๆ นี้ บางครั้งก็พบว่าสื่อใช้คำนี้เมื่อมีการจับตัวทักโทษได้ ทำนองว่า “ดี จับขังคุกขี้ไก่เสียให้เข็ด” เป็นต้น วันนี้เรามาทำความรู้จักคุกขี้ไก่กันดีกว่า คุกขี้ไก่ คือ คุกที่ทหารฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อกักขั ... Read More »

พาณิชย์นาวี คืออะไร

พาณิชย์นาวี คือ การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ กิจการอู่เรือ และกิจการท่าเรือ พาณิชย์นาวี มีความหมายรวมถึงกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเลและกิจกาจที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันภัย การเดินเรือ การต่อเรือและซ่อมแซมบำรุ ... Read More »

ขาดดุลงบประมาณ หมายถึงอะไร

ขาดดุลงบประมาณ หมายถึง การมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ คำว่า การขาดดุลงบประมาณ นี้ เรามักได้ยินกันอยู่ทุก ๆ ปี ในช่วงเวลาที่รัฐบาลนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นการสื่อความหมายว่า รายได้จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของรัฐบาล จะต่ำกว ... Read More »

คอแป๊บ หมายถึงอะไร

คำว่า คอแป๊บ เป็นทั้งสำนวนและคำแสลง ซึ่งหมายถึง คนที่กินเหล้าได้มากและเร็ว โดยไม่มีอาการมึนเมา คอแป๊บ นิยมใช้กันใหมู่คอทองแดงทั้งหลาย ซึ่งมีความหมายไปในทางยกย่องว่าเป็นที่มีความสามารถในการดื่มสุรา หรือเครื่องดองของเมา สามารถดื่มได้มาก เร็ว และไม่เมา เ ... Read More »

นาฬิกาทราย คืออะไร

นาฬิกาทราย (Hourglass, Sandglass, Sand timer หรือ Sand clock) คือ อุปกรณ์จับเวลาหรือวัดเวลาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะภายนอกเป็นกระเปาะแก้ว 2 อัน ที่มีรูขนาดเล็กเชื่อมถึงกัน และบรรจุทรายเอาไว้ภายใน เมื่อเราจับเอาด้านที่บรรจุทรายไว้ด้านบน ทรายจะไหลผ่านช่องเล ... Read More »

มัณฑนากร คืออะไร

มัณฑนากร คือ นักออกแบบและตกแต่งภายใน คำว่า มัณฑนากร เกิดจากการสมาสคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ คำว่า มัณฑนา หรือ มัณฑน ซึ่งแปลว่า การแต่ง การตกแต่ง การประดับ ส่วนคำว่า กร เป็นคำประกอบคำอื่นเพื่อระบุว่าเป็นอาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เช่น วิศวกร เภสั ... Read More »

เยี่ยวอูฐคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

เยี่ยวอูฐ คือ ยาดมแก้วิงเวียนชนิดหนึ่ง เตรียมจากแอมโมเนียมคาร์บอเนตผสมน้ำแอมโมเนีย และสารหอมเพื่อตกแต่งกลิ่น คำว่า เยี่ยวอูฐ หลายคนคงคุ้นเคยกันดี เพราะเป็นยาดมชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กับคนที่เป็นลม หน้ามืด และวิงเวียนศรีษะ ซึ่งส่วนมากจะเกิดกับนักกีฬาที่ใช้ ... Read More »

เป็ดไล่ทุ่ง คืออะไร

เป็ดไล่ทุ่ง คือ การเลี้ยงเป็ดแบบเร่ร่อน ไม่ประจำอยู่กับที่ เป็ดไล่ทุ่ง เป็นวิธีการเลี้ยงเป็ดที่แตกต่างไปจากการเลี้ยงในฟาร์ม ซึ่งจะเลี้ยงอยู่ในสถานที่หรือโรงเรือนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มีน้ำ มีอาหารสำเร็จรูป มียา วัคซีน อาหารเสริม มีระยะเวลาการเลี้ยงและกา ... Read More »

กัลยาณมิตร หมายถึงอะไร

กัลยาณมิตร หมายถึง เพื่อนแท้ หรือ เพื่อนตาย คำว่า กัลยาณมิตร นิยมใช้เพื่อสื่อความหมายถึงคนที่เป็นเพื่อนหรือมิตรแท้ เพื่อนที่อยู่กับเราไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ มีสุขก็สุขด้วย มีทุกข์ก็ทุกข์ด้วย และยังคอยช่วยเหลือเราในยามที่เราลำบากโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีคว ... Read More »

รุกขกร คืออะไร ทำหน้าที่อะไร

รุกขกร คือ ผู้ที่มีหน้าที่จัดการและดูแลต้นไม้ใหญ่ รุกขกร (Arborist หรือ Tree surgeon) หมายถึงผู้ที่เชี่ยวชาญหรือมีหน้าที่ในการจัดการ ดูแล และตัดแต่งต้นไม้ ให้อยู่ในรูปทรงตามต้องการ ถูกต้องตามหลักวิชาการและการใช้งาน ตลอดจนดูแลรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้มีอ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top