คำไทยน่ารู้

มหาบัณฑิต คืออะไร

มหาบัณฑิต คือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คำว่า มหาบัณฑิต เกิดจากการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกันคือ คำว่า มหา แปลว่า ใหญ่ หรือ ยิ่งใหญ่ และคำว่า บัณฑิต ซึ่งแปลว่า ผู้ทรงความรู้, ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์ และผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา เมื่อรวมกันแล้วจึงมีความ ... Read More »

ตายคาอก หมายถึงอะไร

ตายคาอก หมายถึง เสียชีวิตขณะมีเพศสัมพันธ์ คำว่า ตายคาอก นั้น เรามักจะพบเห็นได้บ่อยตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามการพาดหัวข่าว เพราะมักจะเป็นข่าวที่เรียกความสนใจของผู้คนได้มาก ซึ่งความหมายของมันก็คือ การเสียชีวิตขณะมีเพศสัมพันธ์ (ซึ่งมักจะเป็นผู้ชาย) โดยส่ ... Read More »

งานอวมงคล คืออะไร

งานอวมงคล คือ งานที่ไม่ใช่งานมงคล นิยมใช้เรียกงานทำบุญที่เกี่ยวกับศพ งานอวมงคล มีความหมายที่ตรงข้ามกับคำว่างานมงคล ซึ่งหมายถึง งานบวช งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานเฉลิมฉลอง เป็นต้น ซึ่งผู้ร่วมงานจะนิยมแต่งชุดสีสันสดใส ฉูดฉาด ไปร่วมงาน แต่งานอวมงค ... Read More »

เด็กหลอดแก้ว คืออะไร

เด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilisation, IVF) คือ เด็กที่เกิดจากการปฏิสนธินอกร่างกาย เด็กหลอดแก้ว เป็นคำที่ใช้เรียกเทคนิคการให้กำเนิดเด็กซึ่งมีการปฏิสนธินอกร่างกาย ก่อนที่จะนำกลับไปฝังยังมดลูกของแม่ และปล่อยให้เติบโตในท้องแม่ต่อไปจนกว่าจะคลอด การทำเด็กห ... Read More »

หนี้สาธารณะ คืออะไร

หนี้สาธารณะ (Public debt) คือ หนี้ที่สร้างขึ้น หรือ ถือโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงการค้ำประกันเงินกู้โดยรัฐบาล หนี้สาธารณะนี้มักเกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายแบบขาดดุล ซึ่งหมายถึงการที่รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายไว ... Read More »

ต้นสายปลายเหตุ หมายถึงอะไร

ต้นสายปลายเหตุ หมายถึง สาเหตุและความเป็นมาทั้งปวงของเรื่องที่เกิดขึ้น คำว่า ต้นสายปลายเหตุ นิยมใช้เมื่อต้องการบ่งบอกถึงสาเหตุ หรือ ต้นตอ ที่แท้จริงของเรื่องนั้น ๆ เช่น ต้นตอของวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 เมื่อสืบค้นก็จะพบว่าต้นสายปลายเหตุของเรื่องคือการที่ ... Read More »

อันตรกิริยา คืออะไร

อันตรกิริยา คือ สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปที่มีผลต่อกันและกัน โดยอาจส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือต้านกันและกันก็ได้ ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 “อันตร” หมายความว่า “ระหว่าง” ส่วนคำว่า “กิริยา” หมายถึง “การกระทำ” ดังนั้น “อันตรกิริยา” โดยคำรวม ... Read More »

ผีอำ คืออะไร

ผีอำ คือ อาการที่ปรากฏในเวลานอนเคลิ้ม (หลับไม่สนิท) จะรู้สึกอึดอัด พูดไม่ได้ ขยับไม่ได้ มีอาการเหมือนมีใครมากดทับ และทำให้อ่อนเพลีย ถ้าถามคนโบราณหรือคนที่เชื่อเรื่องผีและเรื่องไสยศาสตร์ ก็จะบอกว่าเป็นอาการที่ถูกผีกระทำ ถูกผีทับ จับกดร่างกายไว้ ทำให้ขย ... Read More »

ฉันทามติ หมายถึงอะไร

ฉันทามติ หมายถึง ความเห็นพร้อง ฉันทามติ หรือ ฉันทานุมัติ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Consensus ซึ่งหมายถึง มีความรู้สึกร่วมกัน เห็นด้วย เห็นพร้องกันอย่างเอกฉันท์ มีข้อตกลงหรือผลสรุปร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยส่วนมากแล้ว การจะเดินทางไปสู่ฉันทามติได้นั้น มั ... Read More »

อนันตริยกรรม คืออะไร

อนันตริยกรรม คือ / หมายถึง กรรมหนักที่สุด หรือ ครุกรรม อนันตริยกรรม หรือ กรรมหนัก หรือ กรรมใหญ่ ในทางพุทธศาสนานั้นประกอบไปด้วยกรรม 5 อย่างด้วยกัน ดังนี้ 1. มาตุฆาต หมายถึง การฆ่ามารดา 2. ปิตุฆาต หมายถึง การฆ่าบิดา 3. อรหันตฆาต หมายถึง การฆ่าพระอรหันต์ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top