คำไทยน่ารู้

อัคคีภัยคืออะไร

อัคคีภัย คือ ภัยที่เกิดไฟหรือเพลิงไหม้ โดยเป็นการไหม้ที่ขาดการควบคุมและเกิดการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง คำว่าอัคคีภัย เกิดจากการรวมกันของคำสองคำคือ คำว่าอัคคีที่แปลว่าไฟ และคำว่าภัย ที่แปลว่าอันตราย ————– advertisement ... Read More »

เขตอภัยทาน หมายถึงอะไร

เขตอภัยทาน หมายถึง เขตที่ปลอดจากการทำร้ายหรือทำลายชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ บางท่านให้ความหมายไว้ว่า เขตอภัยทายหมายถึง บริเวณการให้ชีวิต การให้อภัยเป็นทาน หรืออีกนัยหนึ่งคือ เขตของการการยกโทษ แสดงอโหสิกรรมต่อกัน ———— ... Read More »

ปฏิสังขรณ์ หมายถึงอะไร

ปฏิสังขรณ์ หมายถึง ซ่อมแซมทําให้กลับคืนดีเหมือนเดิม (มักใช้เฉพาะวัดวาอาราม) ตัวอย่างการใช้ปฏิสังขรณ์ เช่น ปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ ทางกรรมการวัดได้กำหนดช่วงเวลาในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้ว จะเห็นว่าในบางครั้งเรานิยมใช้ ... Read More »

อสัญกรรม หมายถึงอะไร

อสัญกรรม หมายถึง ตาย หรือ เสียชีวิต โดยใช้กับใช้กับผู้ตายที่มีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยา หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานสภา หรือผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า ————– ... Read More »

สิ้นชีพิตักษัย แปลว่าอะไร

สิ้นชีพิตักษัย แปลว่า ตาย โดยใช้กับพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าเท่านั้น เช่น หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์ ถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2537 และ หม่อมเจ้าภูริพันธุ์ ยุคล สิ้นชีพิตักษัยแล้ว เป็นต้น …พบกับ สาระน่ารู้ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู ... Read More »

พงศาวดาร คืออะไร

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พงศาวดาร หมายถึง เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น เช่นพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น ————– advertisements R ... Read More »

อารยะขัดขืน คืออะไร

อารยะขัดขืน คืออะไร คำๆนี้อาจะมีหลายท่านได้ยินกันบ่อยในช่วงนี้ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วคำว่า “อารยะขัดขืน” คืออะไรกันแน่ คำว่า อารยะขัดขืน หรือ การดื้อแพ่ง คือการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับอำนาจของรัฐหรือการกระทำของภาครัฐ/เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top