คำไทยน่ารู้

การุณยฆาต คืออะไร

การุณยฆาต คือ การทำให้ผู้ป่วยจบชีวิตหรือตาย โดยเป็นการกระทำที่เป็นเจตนาดีของแพทย์ และด้วยความเต็มใจของผู้ป่วยและญาติ เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยนั้นพ้นจากภาวะการทรมานจากโรคที่ไม่สามารถรักษาหรือไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาดีดังเดิมได้ ——— ... Read More »

อัตวินิบาตกรรม คืออะไร

อัตวินิบาตกรรม คือ การทำให้ตนเองถึงแก่ชีวิตหรือถึงแก่ความตาย ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตายนั่นเอง อัตวินิบาตกรรม อ่านว่า อัด-ตะ-วิ-บาด-กำ  ————– advertisements ————– (adsbyg ... Read More »

การสอบราคา คืออะไร หมายถึงอะไร

การสอบราคา คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทหนึ่งของหน่วยงานราชการ โดยการสอบราคานี้จะใช้เมื่อมีการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ————– advertisements ——— ... Read More »

โยชน์ คืออะไร 1 โยชน์มีค่าเท่ากับกี่กิโลเมตร

โยชน์ คือ หน่วยวัดความยาวชนิดหนึ่งของไทย โดยที่ระยะทาง 1 โยชน์ มีความยาวเท่ากับ 400 เส้น โยชน์ ถูกนำมาใช้เป็นหน่วยวัดความยาวของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่นเดียวกับหน่วย คืบ ศอก วา และเส้น โดยมีค่าการแปลงหน่วยดังนี้ 2 คืบ = 1 ศอก (0.5 เมตร) 4 ศอก = 1 วา ... Read More »

กุรุส คืออะไร มีค่าเท่ากับเท่าไหร่

กุรุส คือ หน่วยนับปริมาณชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 12 โหล กุรุส นิยมนำมาใช้เมื่อต้องการระบุจำนวนที่มีปริมาณมากๆ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพง่ายขึ้น โดยที่ 1 กุรุส มีค่าเท่ากับ 12 โหล และ 1 โหล มีค่าเท่ากับ 12 ดังนั้น 1 กุรุส จึงมีค่าเท่ากับ 144 ชิ้นหรืออันนั ... Read More »

พุทธพาณิชย์ คืออะไร

พุทธพาณิชย์ คือ การใช้ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาพุทธ มาทำให้เกิดรายได้หรือข้าวของเงินทองให้กับตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางที่ขัดกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ————– advertisements ————– ... Read More »

ป.ล. ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

ป.ล. ย่อมาจาก ปัจฉิมลิขิต หมายถึง ข้อความสุดท้าย หรือ ข้อความที่เพิ่มเติมเข้าไปภายหลัง ความหมายของ ป.ล. ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคือ ปัจฉิมลิขิต [ปัดฉิม-] น. ”เขียนภายหลัง” คือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว, ใช้อักษรย ... Read More »

พระราชพิธีโสกันต์ คืออะไร หมายถึงอะไร

พระราชพิธีโสกันต์ คือ พระราชพิธีโกนจุก ของพระราชโอรสหรือพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายระดับพระองค์เจ้าขึ้นไป ในสมัยโบราณนิยมให้เด็กไม่ว่าจะเป็นลูกชาวบ้านหรือพระบรมวงศานุวงศ์ไว้จุก ด้วยความเชื่อเรื่องความเจริญเติบโตและความเป็นสิริมงคล โดยมักเริ่ ... Read More »

พระราชเสาวนีย์ หมายถึงอะไร

พระราชเสาวนีย์ หมายถึง คำสั่งของพระราชินี หรือ คำสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตัวอย่างใช้คำว่าพระราชเสาวนีย์ – สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทร – สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมี ... Read More »

พระราชดําริ หมายถึงอะไร

พระราชดำริ หมายถึง ความคิด หรือ ความดำริ เมื่อเทียบกับการใช้ราชาศัพท์ของคำกริยา “คิด, ดำริ” แล้ว คำว่า พระราชดำริ เป็นราชาศัพท์ที่ใช้แก่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพร ... Read More »

advertisements
Scroll To Top