คำไทยน่ารู้

ขายฝากคืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

การขายฝาก คือ การขายประเภทหนึ่งที่ทรัพย์สินจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อฝากทันที แต่ผู้ขายฝากยังอาจสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนจากผู้ซื้อฝากได้ แต่ต้องเป็นไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการขายฝากนี้สามารถทำได้กับทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่า ... Read More »

สสารคืออะไร มีสถานะอะไรบ้าง

สสาร (Matter) คือ สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวของเรา เป็นสิ่งที่มีมวล มีตัวตน ต้องการที่อยู่ สัมผัสได้ ซึ่งอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ หรืออากาศ เป็นต้น โดยที่สสารมีอยู่ด้วยกันหลายสถานะ โดยที่สสารแทบทุกชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะ ... Read More »

โทรสารคืออะไร มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

โทรสาร หรือแฟกซ์ (Fax) คือ เทคโนโลยีในการสื่อสารโทรคมนาคมชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับการโอนถ่ายข้อมูลของเอกสารต่างๆ ผ่านอุปกรณ์บนเครือข่ายโทรศัพท์ โดยเป็นการทำสำเนาเอกสารจากต้นฉบับตัวจริงยังต้นทางผู้ส่งสารไปยังปลายทางโดยผ่านเทคโนโลยีทางโทรศัพท์ และเอกสารที่ ... Read More »

ซักแห้งคืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

ซักแห้ง (Dry Cleaning) เป็นการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยไม่ใช้น้ำ แต่จะใช้น้ำยาซักแห้งแบบพิเศษที่เรียกว่า เปอร์โคลอโธเอลีน (PERCHLOROETHYLENE) โดยผ่านกระบวนการขจัดคราบที่ใช้น้ำมันเป็นตัวทำละลาย ทำให้คราบสกปรกต่างๆ หลุดออกมาจากผ้า และเนื่องจากการใช้สารทำละล ... Read More »

วิทยานิพนธ์คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

วิทยานิพนธ์ (Thesis, Dissertation) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ปริญญานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ คือ งานวิจัยทางด้านวิชาการที่ได้มีการไตร่ตรอง หรือวางแผนงานวิจัยออกมาอย่างมีรูปแบบและเป็นระบบระเบียบ โดยผู้จัดทำวิทยานิพนธ์ ไม่ว่าจะเป็น นิสิต นักศึกษา นักวิจัย หรือ ... Read More »

เทคโนโลยีชีวภาพคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) คือ กระบวนการนำสิ่งมีชีวิตมาเพื่อนำไปใช้เป็นระบบพัฒนา หรือสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เรียกว่าเป็นการนำมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในระบบชีวภาพ ได้แก่ การนำมาทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การนำมาทำของหมักดอง อย่ ... Read More »

นิติบุคคล คืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

นิติบุคคล คือบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นเพื่อให้มีความสามารถ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้ตามกฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดา แม้ว่านิติบุคคลจะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่ก็ไม่สามารถกระทำการเหมือนกับบุคคลธรรมดาได้ทุกเรื่อง เนื่องจากนิติบุคค ... Read More »

นโยบายสาธารณะ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

เมื่อพูดถึง “นโยบายสาธารณะ” หลายคนอาจนึกถึงการเมือง หรือรัฐศาสตร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ และการเมืองอาจจะพอเข้าใจ แต่ก็มีหลายคนเลยทีเดียวที่อาจจะไม่เคยได้ยินคำว่านโยบายสาธารณะไม่เข้าใ ... Read More »

แอดมิดชั่น คืออะไร สอบวิชาอะไรบ้าง แอดมิดชั่นต่างจากรับตรงอย่างไร

ใครที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต้องคุ้นเคยและได้ยินคำว่า “แอดมิชชั่น” จนชินหูเป็นอย่างดีแน่นอน เพราะเป็นขั้นตอนสำคัญในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทลัย แต่ก็มีหลายคนด้วยกันที่อาจไม่เคยได้ยินคำว่าแอดมิชชั่น และเกิดความสงสัยว่า แอดมิชชั่นคืออะไร ทำไมต้องแ ... Read More »

เซเลบคืออะไร ใครบ้างที่เราเรียกว่าเซเลบ

ในปัจจุบันหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า “เซเลบ” อยู่บ่อยๆ ตามรายการโทรทัศน์ ข่าวบันเทิง หนังสือ หน้าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือจากคนใกล้ตัว และอาจสงสัยว่า “เซเลบ” ที่กลายเป็นกระแสฮิตพูดติดปากกันทั้งเมืองแท้จริงแล้วนั้น เซเลบคืออะไร ทำไมต้องเรียกว่าเซเลบ และเซเ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top