คำไทยน่ารู้

ดอกเบี้ย คืออะไร

ดอกเบี้ย คือ ค่าตอบแทนที่ผู้กู้เงินต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ซึ่งนอกเหนือจากเงินต้น จากความหมายข้างบน ทำให้เราสามารถตีความหมายได้ว่า คำว่า ดอกเบี้ย คือ ผลตอบแทน จากการให้กู้ยืมเงินนั่นเอง โดยที่ผลตอบแทนนี้อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของมีค่า ห ... Read More »

เงินฝืด คืออะไร

เงินฝืด คือ ปริมาณเงินในระบบมีน้อยกว่าความต้องการ หรือ สินค้าและบริการมีราคาลดลงเรื่อย ๆ เป็นเวลานาน ภาวะเงินฝืดนั้น มีความหมายตรงข้ามกับเงินเฟ้อ เพราะเงินฝืดหมายถึงเงินหายาก กำลังซื้อของประชาชนต่ำ ทำให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการต้องลดราคาลง ในขณะที่เงินเ ... Read More »

เงินเฟ้อ คืออะไร

เงินเฟ้อ คือ สภาวะที่สินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้น เงินเฟ้อ เป็นดัชนีชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และสุขภาพกระเป๋าของประชาชนที่ดีตัวหนึ่ง เพราะถ้าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ มีราคาสูงขึ้น เงินจำนวนเท่าเดิมสามารถซื้อของได้ลดลง ... Read More »

กายกรรม คืออะไร

กายกรรม ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการแสดงความสามารถในการห้อยโหน แต่หมายถึงการกระทำทางกาย ตามหลักของพระพุทธศาสนา กายกรรม หมายถึง การกระทำทางกาย หรือ การแสดงออกทางกาย  กายกรรมในที่นี้ หมายรวมถึงการกระทำทุกอย่างที่เราได้แสดงออกมา ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นเรื่ ... Read More »

วจีกรรม คืออะไร

วจีกรรม คือ การพูด หรือ การกระทำทางวาจา หรือ การทำกรรมด้วยคำพูด วจีกรรมนั้น หมายรวมถึงคำพูดทั้งหมดทุกชนิดที่เราได้พูดออกไป ไม่ว่าคำพูดนั้นจะเป็นคำพูดที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเรื่องเกี่ยวกับการพูดที่ดีเอาไว้มากมาย เช่น การมีปิยะวาจา การ ... Read More »

มโนกรรม คืออะไร

กรรม ในทางพุทธศาสนาแบ่งออกได้เป็น 3 กรรมใหญ่ ๆ คือ มโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม โดยที่มโนกรรมถือว่าเป็นกรรมเริ่มต้น และสามารถชักพาให้เกิดกรรมใหญ่อีก 2 กรรมที่เหลือได้ มโนกรรม คือ ความนึกคิด และ การกระทำทางใจ ความนึดคิดของเรานั้น ไม่ว่าจะคิดดีหรือคิดชั่ ... Read More »

บุพเพสันนิวาส หมายถึงอะไร

บุพเพสันนิวาส หมายถึง การเคยอยู่ร่วมกัน หรือ การเคยอยู่รวมกันในชาติก่อน หมายเอาเฉพาะผู้ที่เคยอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากัน คำว่าบุพเพสันนิวาส เป็นคำภาษาบาลี มาจากคำว่า ปุพฺเพสนฺนิวาส (อ่านว่า ปุบ-เพ-สัน-นิ-วา-สะ). ปุพฺเพ (อ่านว่า ปุบ-เพ) แปลว่า ก่อน แรก เบ ... Read More »

พรหมลิขิต หมายถึงอะไร

พรหมลิขิต หมายถึง ความเป็นไปต่าง ๆ ของชีวิต ถูกกำหนดไว้แล้วโดยพระพรหม คนอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์รวมถึงคนไทยจำนวนหนึ่ง มีความเชื่อที่ว่า พระพรหมคือพระเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างและบันดาลทุกอย่างให้เป็นไป ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตาม จะเกิดมามีรูปร่างลักษณะอย่างไ ... Read More »

โดนเท หมายถึงอะไร

โดนเท หมายถึง โดนทิ้ง คำว่า โดนเท นับว่าเป็นฮิตติดปากแห่งยุคเลยทีเดียว นิยมใช้กันมากมายทั้งในการพูดคุยปกติในหมู่เพื่อนฝูง และในสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมต่าง ๆ  โดยที่คำว่า โดนเท หรือ ถูกเท นั้นใช้กันในความหมายว่าโดนทิ้ง หรือถูกทิ้ง เป็นความหมายเชิงรัก ๆ ... Read More »

อวิชชา หมายถึงอะไร

อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้แจ้ง ความไม่รู้จริง ในสภาวะธรรมต่าง ๆ อย่างที่ควรจะเป็น บางตำราท่านใช้คำว่า ความเขลาและความไม่รู้แจ้งในธรรม ในขณะที่บางคนแปลความหมายของคำว่าอวิชชาว่าหมายถึงความไม่รู้ในศิลปะวิทยาการ ซึ่งผิดเพี้ยนไปจากความหมายดั้งเดิมมาก อวิชชา ... Read More »

advertisements
Scroll To Top