คำไทยน่ารู้

มโนกรรม คืออะไร

กรรม ในทางพุทธศาสนาแบ่งออกได้เป็น 3 กรรมใหญ่ ๆ คือ มโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม โดยที่มโนกรรมถือว่าเป็นกรรมเริ่มต้น และสามารถชักพาให้เกิดกรรมใหญ่อีก 2 กรรมที่เหลือได้ มโนกรรม คือ ความนึกคิด และ การกระทำทางใจ ความนึดคิดของเรานั้น ไม่ว่าจะคิดดีหรือคิดชั่ ... Read More »

บุพเพสันนิวาส หมายถึงอะไร

บุพเพสันนิวาส หมายถึง การเคยอยู่ร่วมกัน หรือ การเคยอยู่รวมกันในชาติก่อน หมายเอาเฉพาะผู้ที่เคยอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากัน คำว่าบุพเพสันนิวาส เป็นคำภาษาบาลี มาจากคำว่า ปุพฺเพสนฺนิวาส (อ่านว่า ปุบ-เพ-สัน-นิ-วา-สะ). ปุพฺเพ (อ่านว่า ปุบ-เพ) แปลว่า ก่อน แรก เบ ... Read More »

พรหมลิขิต หมายถึงอะไร

พรหมลิขิต หมายถึง ความเป็นไปต่าง ๆ ของชีวิต ถูกกำหนดไว้แล้วโดยพระพรหม คนอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์รวมถึงคนไทยจำนวนหนึ่ง มีความเชื่อที่ว่า พระพรหมคือพระเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างและบันดาลทุกอย่างให้เป็นไป ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตาม จะเกิดมามีรูปร่างลักษณะอย่างไ ... Read More »

โดนเท หมายถึงอะไร

โดนเท หมายถึง โดนทิ้ง คำว่า โดนเท นับว่าเป็นฮิตติดปากแห่งยุคเลยทีเดียว นิยมใช้กันมากมายทั้งในการพูดคุยปกติในหมู่เพื่อนฝูง และในสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมต่าง ๆ  โดยที่คำว่า โดนเท หรือ ถูกเท นั้นใช้กันในความหมายว่าโดนทิ้ง หรือถูกทิ้ง เป็นความหมายเชิงรัก ๆ ... Read More »

อวิชชา หมายถึงอะไร

อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้แจ้ง ความไม่รู้จริง ในสภาวะธรรมต่าง ๆ อย่างที่ควรจะเป็น บางตำราท่านใช้คำว่า ความเขลาและความไม่รู้แจ้งในธรรม ในขณะที่บางคนแปลความหมายของคำว่าอวิชชาว่าหมายถึงความไม่รู้ในศิลปะวิทยาการ ซึ่งผิดเพี้ยนไปจากความหมายดั้งเดิมมาก อวิชชา ... Read More »

เบรกแตก คืออะไร

คำว่า เบรคแตก ในภาษาไทย นิยมใช้กันใน 2 ความหมายใหญ่ ๆ คือ รถเบรคไม่อยู่ และอีกคำเป็นสำนวน หมายถึง ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ (เหมือนกับคำว่าฟิวส์ขาดนั่นเอง) ความหมายที่ 1 เบรกแตก คือ คืออาการที่เมื่อเราเหยียบเบรกแล้วแป้นเบรกที่ขาเบรกจมไปตามปกติ รถรถยังวิ่งไปต ... Read More »

เบรกตาย คืออะไร

เบรกตาย หรือ เบรคล้อตาย คือ อาการล้อตายหรือล้อล็อคเมื่อเหยียบเบรค ปกติเมื่อเราเหยียบเบรคเพื่อลดความเร็วของรถ เราจะยังสามารถหักเลี้ยวพวงมาลัยรถยนต์ได้ แต่ถ้าเกิดอาการเบรคตายหรือล้อตาย เราจะไม่สามารถหักพวงมาลัยหรือล้อรถได้ รถจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามแรงเ ... Read More »

สมเด็จพระยุพราช หมายถึงอะไร

ตำแหน่งสมเด็จพระยุพราช ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎมณเฑียรบาล พุทธศักราช 2467 ความว่า… “สมเด็จพระยุพราชคือ พระรัชทายาทที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเป็นตำแหน่งสมเด็จพระยุพราช โดยพระราชทานยุพราชภิเษก หรือโดยพิธีอย่างอื่น สุดแท้แต่จะทรงพระกรุณาโ ... Read More »

วัดราษฎร์ คืออะไร

วัดราษฎร์ คือ วัดที่ชาวบ้านธรรมดาทั่วไป อาจจะเป็นคนเดียว หรือร่วมกัน หรือประชาชนในชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นมา และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเรียบร้อยแล้ว วัดราษฎร์ มักเป็นวัดขนาดเล็กที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนแถวต่างจังหวัด ใ ... Read More »

สำนักสงฆ์ คืออะไร ต่างจากวัดอย่างไร

สำนักสงฆ์ คือ วัด หรือ สถานที่พำนักหรือปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และสามเณร ที่มีสภาพเหมือนกับวัดโดยทั่วไป แต่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อสำนักสงฆ์ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ก็ยังไม่สามารถสร้างโบสถ์หรืออุโบสถได้ นั่นหมายความว่ายังไม่สามารถ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top