คำไทยน่ารู้

เผือกร้อน หมายถึงอะไร

เผือกร้อน หมายถึง ปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนที่เกิดแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งผู้นั้นจำต้องยอมรับไว้หรือไม่ก็รีบผลักให้ผู้อื่นทันที ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า เผือกร้อน โบราณท่านนิยมใช้ในความหมายเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหา หรือกำลังนำความเดือดร้อนมาให้ ซึ ... Read More »

เอกภพ คืออะไร ใหญ่แค่ไหน

เอกภพ มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Universe หรือ จักรวาล ดังนั้น เอกภพก็คือ จักรวาล นั่นเอง โดยที่เอกภพ หมายถึง พื้นที่อันกว้างใหญ่สุดประมาณ ประกอบไปด้วยดวงดาวและกาแล็กซี่มากมายจนนับไม่ถ้วน มีขนาดใหญ่จนเราไม่สามารถจินตนาการถึงได้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพท ... Read More »

ปีกทอง หมายถึงอะไร

ปีกทอง หมายถึง เกาะผู้หญิงกิน ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ปีกทอง นิยมใช้กับผู้ชายที่ไม่ยอมทำมาหากิน แต่เลือกที่จะให้ผู้หญิงออกไปทำงานแทน โดยตัวเองกินใช้อยู่กับเงินที่ผู้หญิงหามาได้นั้น ถ้าจะเปรียบเทียบกับคำไทยคำอื่นก็เปรียบได้กับคำว่า เกาะผู้หญิงกิ ... Read More »

ประทุษร้าย คืออะไร

ประทุษร้าย คือ การทำร้าย, เบียดเบียน, ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ, รังแก คำว่า ประทุษร้าย นี้ มีความหมายค่อนข้างกว้าง กล่าวคือ หมายถึง การทำร้ายรังแกผู้อื่น การทำอันตรายใด ๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่น การเบียดเบียนใด ๆ ต่อผู้อื่น รวมถึงการทำให้ผู้อื่นได้รับบาด ... Read More »

วิสาหกิจชุมชน คืออะไร

วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก เพื่อจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพึ่งพาตนเองและความเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ทุน ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสัง ... Read More »

มหาบัณฑิต คืออะไร

มหาบัณฑิต คือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คำว่า มหาบัณฑิต เกิดจากการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกันคือ คำว่า มหา แปลว่า ใหญ่ หรือ ยิ่งใหญ่ และคำว่า บัณฑิต ซึ่งแปลว่า ผู้ทรงความรู้, ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์ และผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา เมื่อรวมกันแล้วจึงมีความ ... Read More »

ตายคาอก หมายถึงอะไร

ตายคาอก หมายถึง เสียชีวิตขณะมีเพศสัมพันธ์ คำว่า ตายคาอก นั้น เรามักจะพบเห็นได้บ่อยตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามการพาดหัวข่าว เพราะมักจะเป็นข่าวที่เรียกความสนใจของผู้คนได้มาก ซึ่งความหมายของมันก็คือ การเสียชีวิตขณะมีเพศสัมพันธ์ (ซึ่งมักจะเป็นผู้ชาย) โดยส่ ... Read More »

งานอวมงคล คืออะไร

งานอวมงคล คือ งานที่ไม่ใช่งานมงคล นิยมใช้เรียกงานทำบุญที่เกี่ยวกับศพ งานอวมงคล มีความหมายที่ตรงข้ามกับคำว่างานมงคล ซึ่งหมายถึง งานบวช งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานเฉลิมฉลอง เป็นต้น ซึ่งผู้ร่วมงานจะนิยมแต่งชุดสีสันสดใส ฉูดฉาด ไปร่วมงาน แต่งานอวมงค ... Read More »

เด็กหลอดแก้ว คืออะไร

เด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilisation, IVF) คือ เด็กที่เกิดจากการปฏิสนธินอกร่างกาย เด็กหลอดแก้ว เป็นคำที่ใช้เรียกเทคนิคการให้กำเนิดเด็กซึ่งมีการปฏิสนธินอกร่างกาย ก่อนที่จะนำกลับไปฝังยังมดลูกของแม่ และปล่อยให้เติบโตในท้องแม่ต่อไปจนกว่าจะคลอด การทำเด็กห ... Read More »

หนี้สาธารณะ คืออะไร

หนี้สาธารณะ (Public debt) คือ หนี้ที่สร้างขึ้น หรือ ถือโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงการค้ำประกันเงินกู้โดยรัฐบาล หนี้สาธารณะนี้มักเกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายแบบขาดดุล ซึ่งหมายถึงการที่รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายไว ... Read More »

advertisements
Scroll To Top