คำไทยน่ารู้

รอการลงโทษ คืออะไร เหมือนหรือต่างจากการรอลงอาญา

บางท่านอาจจะได้ยินคำว่า “รอการลงโทษ” มาบ้าง ในขณะที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยิน หรือเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ต่างจากการรอลงอาญาอย่างไร วันนี้เรามาไขคำตอบของคำว่า รอการลงโทษ กันดีกว่า คำว่า รอการลงโทษ นั้น มีความหมายว่า จำเลยได้กระทำคว ... Read More »

กะเพรา กระเพรา กะเพา คำไหนเขียนถูกต้องกันแน่?

กะเพรา กระเพรา กะเพา คำเดียวแต่เจอการเขียนหลายรูปแบบมาก แล้วคำไหนเขียนถูกต้อง? คำที่ถูกต้องคือ กะเพรา มี ร ตรงคำว่า เพรา จุดเดียวเท่านั้น ถ้าไม่มี หรือมีแต่ไปโผล่ตรงคำว่า กระ ด้วย แสดงว่าเขียนผิด กะเพรา สมุนไพรไทยยอดฮิตสำหรับเมนูอาหารไทยยอดฮิต (หรือส ... Read More »

พระราชปรารภ คืออะไร

พระราชปรารภ แปลว่า พูดเปรย พูดถึง พระราชปรารภ คือคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายถึงการพูดเปรย หรือพูดถึง โดยอาจจะเป็นคำพูดเปรยถึงปัญหาต่าง ๆ ด้วยความห่วงใย ซึ่งถ้อยคำนั้น ๆ อาจเป็นเป็นคำขวัญ คติเตือนใจก็ได้ พระราชปรารภนี้อาจจะเปรยกับพระองค ... Read More »

พระราชลัญจกร คืออะไร

พระราชลัญจกร แปลว่า ตราหรือสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระราชลัญจกร คือ ตราหรือสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์ เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธยในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน โดยพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีนั้น มีพระราชลัญจกรแตกต่าง ... Read More »

พระราชหัตถเลขา คืออะไร

พระราชหัตถเลขา แปลว่า จดหมาย ลายมือ หรือหนังสือสั่งการ พระราชหัตถเลขา คือ คำราชาศัพท์ ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ หมายถึงจดหมาย หนังสือสั่งการ หรือเอกสารคำสั่ง ที่เขียนและลงพระปรมาภิไธยโดยพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันอาจจะไม่ต้องเขียนด้วยลายมือ อาจใช้การพิมพ์ ... Read More »

คันฉ่อง คืออะไร

คันฉ่อง คือ กระจกเงา คันฉ่องเป็นคำภาษาไทยโบราณที่ใช้เรียกกระจกเงาสำหรับส่องหน้าหรือส่องตัว โดยคำ ๆ นี้มักไม่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน อาจจะเพราะเป็นโบราณที่เรา ๆ ในปัจจุบันไม่คุ้นหูมากนัก (บางคนเกิดมาอาจะไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยซ้ำ!) แต่คำว่าค ... Read More »

ราชสกุล หมายถึงอะไร

ราชสกุล หมายถึง สกุลของผู้ที่สืบเชื้อสายโดยตรงจากพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยมักจะใช้พระนามของพระราชโอรสมาเป็นชื่อราชสกุล ราชกุลที่เราคนไทยคุ้นเคยกันดี เช่น ราชสกุล ... Read More »

ออเจ้า แปลว่าอะไร

ออเจ้า แปลว่า คุณ เจ้า เธอ เอ็ง มึง หล่อน หรือคำอื่น ๆ ที่หมายถึงคนที่เรากำลังพูดด้วย โดยที่คน ๆ นั้นมีคุณวุฒิหรือวัยวุฒิที่เสมอ หรือต่ำกว่าเรา ถ้าจะเทียบเป็นคำในภาษาอังกฤษ ออเจ้าก็คือคำว่า “You” นั่นเอง ออเจ้าเป็นคำไทยโบราณ ใช้มาตั้งแต่สม ... Read More »

วิสุงคามสีมา คืออะไร

ตามที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 วิสุงคามสีมาคือ เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถ หรือแปลให้ง่ายขึ้นได้ว่า เขตที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พระสงฆ์เป็นการเฉพาะเพื่อใช้สร้างอุโบสถโดยประกาศเป็นพระบรมราชโองการ ด ... Read More »

ประเพณี หมายถึงอะไร

ประเพณี ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ขนบธรรมเนียมแบบแผน ซึ่งสามารถแยกคำต่าง ๆ ออกได้เป็น ขนบ มีความหมายว่าระเบียบแบบอย่าง ธรรมเนียมมีความหมายว่าที่นิยมใช้กันมา และเมื่อนำมารวมกันแล้วก็มีความหมายว่าความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ ยึดถือเป็น ... Read More »

advertisements
Scroll To Top