คำไทยน่ารู้

เงินดาวน์ คืออะไร

เงินดาวน์ คือ เงินที่ชำระล่วงหน้าบางส่วน เพื่อยืนยันการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เงินดาวน์ (Down payment) นั้น ผู้ขายสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูง มักนิยมเรียกเก็บจากผู้ซื้อล่วงหน้า ซึ่งส่วนมากจะนิยเรียกเก็บเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับราคาเต็ม เช ... Read More »

ม้ามืด หมายถึงอะไร

ม้ามืด หมายถึง คู่แข่งที่อยู่เหนือความคาดหมาย ไม่อยู่ในสายตาของใครมาก่อน ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า ม้ามืด นั้น คนโบร่ำโบราณท่านไม่ได้หมายถึงม้าตัวดำ หรือ ม้าสีดำ แต่หมายถึงคนหรือคู่แข่งที่ชนะการแข่งขันแบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ไม่เคยอยู่ในสา ... Read More »

ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ หมายถึงอะไร

ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ หมายถึง ไม่คบค้าสมาคมด้วย ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ คนโบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงการไม่คบหาสมาคมด้วย ไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยประการทั้งปวง ไม่สนใจใยดีอะไรด้วยทั้งสิ้น ซึ่งคำ ๆ นี้ถือได้ว่าเป็นคำที่มีควาหมายรุ ... Read More »

ข้อศอกหมา หมายถึงอะไร

ข้อศอกหมา หมายถึง ด้าน หรือ หน้าด้าน คำว่า ข้อศอกหมา กำลังได้รับความนิยมและใช้กันมากในโลกออนไลน์ และตามโซเชียลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ ใครที่เห็นคำนี้ใหม่ ๆ คงจะงงไม่น้อยว่ามันคืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร ข้อศอกหมา นิยมใช้เป็นคำบริพาษ (หรือคำด่า) แบบกระทบกระ ... Read More »

จาตุรงคสันนิบาต หมายถึงอะไร

จาตุรงคสันนิบาต หมายถึง การประชุมที่ประกอบด้วยองค์ 4 วันจาตุรงคสันนิบาต คืออีกชื่อเรียกหนึ่งของวันมาฆบูชา หรือ วันมาฆปูรณมีบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย อันเป็นวันที่เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้น 4 อย่างในวันนี้ กล่าวคือ 1. เป็ ... Read More »

เผือกร้อน หมายถึงอะไร

เผือกร้อน หมายถึง ปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนที่เกิดแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งผู้นั้นจำต้องยอมรับไว้หรือไม่ก็รีบผลักให้ผู้อื่นทันที ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า เผือกร้อน โบราณท่านนิยมใช้ในความหมายเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหา หรือกำลังนำความเดือดร้อนมาให้ ซึ ... Read More »

เอกภพ คืออะไร ใหญ่แค่ไหน

เอกภพ มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Universe หรือ จักรวาล ดังนั้น เอกภพก็คือ จักรวาล นั่นเอง โดยที่เอกภพ หมายถึง พื้นที่อันกว้างใหญ่สุดประมาณ ประกอบไปด้วยดวงดาวและกาแล็กซี่มากมายจนนับไม่ถ้วน มีขนาดใหญ่จนเราไม่สามารถจินตนาการถึงได้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพท ... Read More »

ปีกทอง หมายถึงอะไร

ปีกทอง หมายถึง เกาะผู้หญิงกิน ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ปีกทอง นิยมใช้กับผู้ชายที่ไม่ยอมทำมาหากิน แต่เลือกที่จะให้ผู้หญิงออกไปทำงานแทน โดยตัวเองกินใช้อยู่กับเงินที่ผู้หญิงหามาได้นั้น ถ้าจะเปรียบเทียบกับคำไทยคำอื่นก็เปรียบได้กับคำว่า เกาะผู้หญิงกิ ... Read More »

ประทุษร้าย คืออะไร

ประทุษร้าย คือ การทำร้าย, เบียดเบียน, ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ, รังแก คำว่า ประทุษร้าย นี้ มีความหมายค่อนข้างกว้าง กล่าวคือ หมายถึง การทำร้ายรังแกผู้อื่น การทำอันตรายใด ๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่น การเบียดเบียนใด ๆ ต่อผู้อื่น รวมถึงการทำให้ผู้อื่นได้รับบาด ... Read More »

วิสาหกิจชุมชน คืออะไร

วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก เพื่อจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพึ่งพาตนเองและความเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ทุน ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสัง ... Read More »

advertisements
Scroll To Top