รายละเอียดของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California)

รัฐแคลิฟอร์เนีย

ตำแหน่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

รายละเอียดของมลรัฐ California มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : California
ชื่อภาษาไทย : แคลิฟอร์เนีย
อักษรย่อ : CA
ชื่อเล่น : The Golden State
เมืองหลวง : Sacramento
เมืองใหญ่ที่สุด : Los Angeles
เนื้อที่ : 423,970 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 39,536,653 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 92.6 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน : 66,636 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 53 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 55 คน
Time zone : GMT-8.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ สเปน จีน ตากาล็อก และอื่นๆ

California

ตราประจำรัฐ California

California

ธงประจำรัฐ California

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top