ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) คืออะไร บอกอะไรได้บ้าง

 ดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) คือดัชนีชี้วัดขนาดรูปร่างและน้ำหนัก ว่าเรามีรูปร่างเป็นอย่างไร สมส่วนหรือไม่ น้ำหนักอยู่ในมาตรฐานหรือว่าอ้วนไป ผอมไป

วิธีการหาดัชนีมวลกาย
ดัชนีมวลกาย = น้ำหนัก / ส่วนสูง2

หรือ BMI = Weight/Height2

หรือพูดเป็นภาษาไทยง่าย ๆ ได้ว่า ดัชนีมวลกายมีค่าเท่ากับ น้ำหนัก หารด้วย ส่วนสูงยกกำลังสอง โดยที่น้ำหนักมีหน่วยเป็นกิโลกรัม และส่วนสูงมีหน่วยเป็นเมตร

ค่ามาตรฐานของดัชนีมวลกาย
เมื่อเราคำนวณค่าดัชนีมวลกายได้แล้ว สามารถแปลความหมายได้ดังนี้
– น้อยกว่า 18.5 แสดงว่าเราผอมเกินไป รูปร่างไม่สมส่วน
– มีค่า 18.5 – 25 แสดงว่าเรามีรูปร่างสมส่วน ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป
– มีค่า 25 – 30 แสดงว่าเราเริ่มอวบละ มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ควรเริ่มควบคุมน้ำหนักได้ละ
– มีค่าสูงกว่า 30 แสดงว่าเราอ้วนแล้ว ต้องรีบคุมน้ำหนักโดยด่วน

ดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกาย สามารถบอกเราได้ว่าเราอ้วนหรือผอม หรือหุ่นกำลังดี

วิธีวัดดัชนีมวลกายเป็นวิธีที่นิยมในการทดสอบว่ารูปร่างของคนเราสมส่วนหรือไม่ ซึ่งแก้ไขปัญหาเดิม ๆ ที่เราใช้เพียงแค่น้ำหนักเป็นตัวบ่งชี้ เนื่องจากน้ำหนักนั้นไม่สามารถชี้วัดได้ชัดเจน เนื่องมาจากคนเรามีส่วนสูงที่แตกต่างกันนั่นเอง

การควบคุมดัชนีมวลกายที่ได้ผลและได้รับการยอมรับคือ การรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะและหลากหลาย รับประทานพอดีอิ่ม ไม่กินจนแน่นท้อง รวมถึงเน้นอาหารที่เป็นผักและผลไม้ และออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอด้วย

หมายเหตุ ค่าดัชนีมวลกาย จะมีข้อยกเว้นสำหรับนักกีฬาเพาะกาย เนื่องจากนักกีฬากลุ่มนี้มีมวลกล้ามเนื้อสูงมาก ทำให้วัดค่าดัชนีมวลกายได้สูงกว่าคนปกติ ทั้ง ๆ ไม่ใช่คนที่มีรูปร่างอ้วนเลย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top