B2B คืออะไร

ในโลกปัจจุบันการทำธุรกิจโดยเฉพาะการทำการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจจัดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศทั่วโลกเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการทำการตลาดนั้นจำเป็นต่อธุรกิจทุกๆ ธุรกิจเลยก็ว่าได้ เรียกว่าเป็นปราการด่านสำคัญที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทางบริษัท หรือองค์กรต่างๆ ได้เป็นอย่างดีทีเดียว อย่างธุรกิจ B2B (business to business) หลายคนเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องทำการตลาดใดๆ หรือรู้สึกว่าทำยากแถมให้ผลช้าจึงไม่คิดจะทำหรือถอดใจเอาดื้อๆ ไปเลยทีเดียว

————– advertisements ————–

B2B (Business to Business) จัดเป็นรูปแบบการทำธุรกิจของ E-Commerce ประเภทหนึ่ง โดยเป็นธุรกิจที่เน้นไปที่การให้บริการแก่บรรดาผู้ประกอบการด้วยกัน ทั้งผู้ประกอบการระดับเดียวกันหรืออาจต่างระดับกันก็ได้ หรืออาจเป็นผู้ผลิตกับผู้ผลิตหรือผู้ผลิตกับผู้ส่งออกก็ได้เช่นกัน ตลอดจนผู้ผลิตกับผู้ค้าส่งหรือค้าปลีก และผู้ผลิตกับผู้นำเข้าก็ได้เช่นกัน โดยมีการซื้อ-ขายในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อผู้บริโภค

B2B

B2B อีกรูปแบบหนึ่งของการทำธุรกิจในปัจจุบัน

ปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จสำหรับธุรกิจ B2B (Business to Business) มีอะไรบ้าง?
– การจูงใจให้ลูกค้าของลูกค้าเกิดความสนใจและต้องการจากการจุดประกายความต้องการหรือการพรีเซนต์ เช่น แทนที่จะขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียว ก็ให้เปลี่ยนมาเป็นการสร้างแรงจูงใจว่าเมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เรามีไป ลูกค้าจะได้อะไรกลับมาบ้าง อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพ หรือความงาม เป็นต้น

– มีการจัดการบริหารสินค้าที่เป็นรูปแบบขายส่ง โดยเน้นในปริมาณมาก แต่ราคาต่อหน่วยต่ำ ซึ่งนักการตลาดทั้งหลายของการทำธุรกิจประเภทนี้ต้องคงคุณภาพและชื่อเสียงไว้ให้ดูดีอยู่ตลอดเวลา และต้องเน้นการดูแลลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะจะทำให้เกิดรายได้กับลูกค้ารายเดิมอยู่ รวมถึงการหาลูกค้ารายใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ ด้วย เรียกว่าเป็นการคงฐานลูกค้าเดิม พร้อมสร้างฐานลูกค้าใหม่ควบคู่กันไป

– การโปรโมทสินค้าโดยการจัดงานเทรดโชว์ หรือการออกบูธต่างๆ ก็เป็นการโฆษณาสินค้าของเราไปในตัว ให้ผู้คนได้มาชมสินค้าและเลือกซื้อ เพื่อเป็นการให้ลูกค้าเกิดการบอกกันแบบปากต่อปาก และให้ได้รู้จักสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรามากขึ้นนั่นเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top