Author Archives: admin2

HDY คือสนามบินอะไร

ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ HDY คือรหัสของสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (Hat Yai International Airport) รหัส IATA : HDY รหัส ICAO : VTSS ชื่อสนามบิน : ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ที่ตั้งสนามบิน : หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย Time Zone : GMT+7.00 เปิดใช้งาน : – จำนวนผู้โดยสารต่อปี : 4,367,364 จ ... Read More »

270+ สำนวนภาษาอังกฤษพร้อมความหมาย

สำนวนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษสากลที่นิยมใช้กันมากที่สุดในโลก อีกทั้งภาษาอังกฤษเองก็เป็นภาษาที่ดิ้นได้ไม่ต่างจากภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ เช่นกัน ยิ่งสำนวนภาษาอังกฤษด้วยแล้วยิ่งเป็นคำที่พิเศษออกไป ไม่สามารถแปลความหมายกันอย่างตรง ๆ ได้ ต้องอาศัยการเรียนรู้และคุ้นชิน ถึงจะเข้าใจความหมายสำนวนภาษาอังกฤษเหล่านี้และนำไปใช้ ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐอิลลินอยส์ (Illinois)

Illinois

ตำแหน่งของรัฐอิลลินอยส์ รายละเอียดของมลรัฐ Illinois มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Illinois ชื่อภาษาไทย : อิลลินอยส์ อักษรย่อ : IL ชื่อเล่น : Land of Lincoln, Prairie State เมืองหลวง : Springfield เมืองใหญ่ที่สุด : Chicago เนื้อที่ : 149,997 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 12,802,023 คน (2017) ความหนาแน่นประชากร : ... Read More »

ประวัติ นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา

นายอุทัย พิมพ์ใจชน

นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประวัติ นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540 เกิด 14 สิงหาคม พ.ศ. 2481 บิดา นายไพโรจน์ พิมพ์ใจชน มารดา นางพรหมา พิมพ์ใจชน ภูมิลำเนา อ.พานทอง จังหวัดชลบุรี การศึกษา – มัธยม โรงเรียนเทพศิรินทร์ – ... Read More »

ฟีโรโมน คืออะไร

ฟีโรโมน

คำถาม… ฟีโรโมน คืออะไร? เฉลย… ฟีโรโมน (Pheromone) คือ สารระเหย ซึ่งเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่สิ่งมีชีวิตที่หลั่งออกมาแล้วสามารถกระตุ้นการตอบสนองทางสังคมของสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์เดียวกันได้ ฟีโรโมนมีหลายชนิด เช่น ฟีโรโมนเตือนภัย ฟีโรโมนตามรอยอาหาร และฟีโรโมนเพศ ซึ่งจะส่งผลกระตุ้นความ ... Read More »

บิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่คือใคร

บิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่

คำถาม… บิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่คือใคร? เฉลย… บิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่ คือ กาลิเลโอ กาลิเลโอ หรือ กาลิเลโอ กาลิเลอี นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียน ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1564 – ค.ศ. 1642 กาลิเลโอได้ใช้กล้องดูดาวหรือกล้องโทรทรรศน์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นส่องดูดาว และพบหลักฐาน ... Read More »

ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกกี่เท่า

คำถาม… ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกกี่เท่า? เฉลย… ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลก ประมาณ 1,286,000 เท่า การเปรียบเทียบของดวงอาทิตย์และโลกนั้น เราจะใช้วิธีคำนวณปริมาตรของดาวทั้งสองเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ โดยเราอนุมานได้ว่าดวงอาทิตย์และโลกมีสัญฐานกลม ดังนั้นเราจะใช้สูตรการหาปริมาตรทรงกลมใน ... Read More »

HKT คือสนามบินอะไร

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต HKT คือรหัสของสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport) รหัส IATA : HKT รหัส ICAO : VTSP ชื่อสนามบิน : ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ที่ตั้งสนามบิน : ภูเก็ต ประเทศไทย Time Zone : GMT+7.00 เปิดใช้งาน : – จำนวนผู้โดยสารต่อปี : 16,855,637 จำนวนเที่ยว ... Read More »

โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์กี่เท่า?

โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์กี่เท่า

คำถาม… โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์กี่เท่า? เฉลย… โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์ ประมาณ 50 เท่า การเปรียบเทียบของดวงดาว นักวิทยาศาสตร์จะใช้ปริมาตรเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ ซึ่งเราอนุมานได้ว่าโลกและดวงจันทร์มีสัญฐานกลม ดังนั้นเราสามารถหาปริมาตรของโลกและดวงจันทร์ได้จากสูตรการหาปริมาตรทรงกลมนั ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐไอดาโฮ (Idaho)

Idaho

ตำแหน่งของรัฐไอดาโฮ รายละเอียดของมลรัฐ Idaho มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Idaho ชื่อภาษาไทย : ไอดาโฮ อักษรย่อ : ID ชื่อเล่น : Gem State เมืองหลวง : Boise เมืองใหญ่ที่สุด : Boise เนื้อที่ : 216,900 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 1,716,943 คน (2017) ความหนาแน่นประชากร : 7.76 คน / ตารางกิโลเมตร รายได้เฉลี่ยต่อครัวเ ... Read More »

Scroll To Top