Author Archives: admin2

รายละเอียดของมลรัฐไวโอมิง (Wyoming)

Wyoming

ตำแหน่งของรัฐไวโอมิง รายละเอียดของมลรัฐ Wyoming มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Wyoming ชื่อภาษาไทย : ไวโอมิง อักษรย่อ : WY ชื่อเล่น : Equality State เมืองหลวง : Cheyenne เมืองใหญ่ที่สุด : Cheyenne เนื้อที่ : 253,600 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 579,315 คน (2017) ความหนาแน่นประชากร : 2.31 คน / ตารางกิโลเมตร รายได ... Read More »

NRT คือสนามบินอะไร

Narita International Airport NRT คือรหัสของสนามบิน Narita International Airport รหัส IATA : NRT รหัส ICAO : RJAA ชื่อสนามบิน : Narita International Airport ที่ตั้งสนามบิน : Tokyo, Honshu, Japan Time Zone : GMT+9.00 เปิดใช้งาน : March 30, 1978 จำนวนผู้โดยสารต่อปี : 40,631,193 จำนวนเที่ยวบินต่อปี : ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin)

Wisconsin

ตำแหน่งของรัฐวิสคอนซิน รายละเอียดของมลรัฐ Wisconsin มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Wisconsin ชื่อภาษาไทย : วิสคอนซิน อักษรย่อ : WI ชื่อเล่น : Badger State, America’s Dairyland เมืองหลวง : Madison เมืองใหญ่ที่สุด : Milwaukee เนื้อที่ : 169,640 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 5,795,483 คน (2017) ความหนาแน่นประช ... Read More »

YYZ คือสนามบินอะไร

Toronto Pearson International Airport YYZ คือรหัสของสนามบิน Toronto Pearson International Airport รหัส IATA : YYZ รหัส ICAO : CYYZ ชื่อสนามบิน : Toronto Pearson International Airport ที่ตั้งสนามบิน : Toronto, Ontario, Canada Time Zone : GMT-5.00 เปิดใช้งาน : August 29, 1939 จำนวนผู้โดยสารต่อปี : 4 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย (West Virginia)

West Virginia

ตำแหน่งของรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย รายละเอียดของมลรัฐ West Virginia มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : West Virginia ชื่อภาษาไทย : เวสต์ เวอร์จิเนีย อักษรย่อ : WV ชื่อเล่น : Mountain State เมืองหลวง : Charleston เมืองใหญ่ที่สุด : Charleston เนื้อที่ : 62,755 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 1,815,857 คน (2017) ความหนาแน่นประ ... Read More »

YYJ คือสนามบินอะไร

Victoria International Airport YYJ คือรหัสของสนามบิน Victoria International Airport รหัส IATA : YYJ รหัส ICAO : CYYJ ชื่อสนามบิน : Victoria International Airport ที่ตั้งสนามบิน : Victoria, British Columbia, Canada Time Zone : GMT-8.00 เปิดใช้งาน : 1939 จำนวนผู้โดยสารต่อปี : 1,934,842 จำนวนเที่ยวบิ ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐวอชิงตัน (Washington)

Washington

ตำแหน่งของรัฐวอชิงตัน รายละเอียดของมลรัฐ Washington มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Washington ชื่อภาษาไทย : วอชิงตัน อักษรย่อ : WA ชื่อเล่น : The Evergreen State เมืองหลวง : Olympia เมืองใหญ่ที่สุด : Seattle เนื้อที่ : 184,827 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 7,405,743 คน (2017) ความหนาแน่นประชากร : 39.6 คน / ตารางก ... Read More »

ประวัติ วิชัย ศรีวัฒนประภา เจ้าของกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์และสโมสรเลสเตอร์ซิตี

นายวิชัย ศรีวัฒนประภา

นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประวัติ นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกลุ่มคิง เพาเวอร์, เจ้าของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ แห่งพรีเมียร์ลีก และนายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย เกิด วันที่ 5 มิถุนายน 2501 ชื่อเล่น / ชื่ออื่น / ชื่อจริง วิชัย รักศรีอักษร บิดา นายวิวัฒน์ ศรีวัฒนประภา มารดา นางประภาศร ศรีว ... Read More »

YYC คือสนามบินอะไร

Calgary International Airport YYC คือรหัสของสนามบิน Calgary International Airport รหัส IATA : YYC รหัส ICAO : CYYC ชื่อสนามบิน : Calgary International Airport ที่ตั้งสนามบิน : Calgary, Alberta, Canada Time Zone : GMT-7.00 เปิดใช้งาน : 1961 จำนวนผู้โดยสารต่อปี : 16,275,862 จำนวนเที่ยวบินต่อปี : 233 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia)

Virginia

ตำแหน่งของรัฐเวอร์จิเนีย รายละเอียดของมลรัฐ Virginia มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Virginia ชื่อภาษาไทย : เวอร์จิเนีย อักษรย่อ : VA ชื่อเล่น : Old Dominion, Mother of Presidents and the Mother of Statesmen เมืองหลวง : Richmond เมืองใหญ่ที่สุด : Virginia Beach เนื้อที่ : 110,785 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 8,47 ... Read More »

Scroll To Top