รายละเอียดของรัฐอาคันซอส์ (Arkansas)

รัฐอาคันซอส์

ตำแหน่งของรัฐอาคันซอส์

รายละเอียดของมลรัฐ Arkansas มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Arkansas
ชื่อภาษาไทย : อาคันซอส์
อักษรย่อ : AR
ชื่อเล่น : The Natural State (เดิมใช้ The Bear State)
เมืองหลวง : Little Rock
เมืองใหญ่ที่สุด : Little Rock
เนื้อที่ : 137,733 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 3,004,279 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 21.8 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน : 40,531 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 4 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 6 คน
Time zone : GMT-6.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นอาคันซอส์

Arkansas

ตราประจำรัฐ Arkansas

Arkansas

ธงประจำรัฐ Arkansas

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top