รายละเอียดของรัฐอาริโซนา (Arizona)

รัฐอาริโซนา

ตำแหน่งของรัฐอาริโซนา

รายละเอียดของมลรัฐ Arizona มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Arizona
ชื่อภาษาไทย : อาริโซนา
อักษรย่อ : AZ
ชื่อเล่น : The Grand Canyon State, The Copper State, The Valentine State
เมืองหลวง : Phoenix
เมืองใหญ่ที่สุด : Phoenix
เนื้อที่ : 295,234 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 7,016,270 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 22 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน : 52,248 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 9 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 11 คน
Time zone : GMT-7.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษา Navajo

Arizona

ตราประจำรัฐ Arizona

Arizona

ธงประจำรัฐ Arizona

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top