โรค ALS คืออะไร โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เกิดจากอะไร อาการของโรค ALS วิธีการรักษาโรค ALS

สารบัญ / หมวดหมู่ : โรค ALS – โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

————– advertisements ————–

โรค ALS คืออะไร
โรค ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ประสาทซึ่งอยู่ในสมองและไขสันหลัง ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆตายหรือเสื่อมสภาพ โดยการเสื่อมสภาพของเซลล์ประสาทเหล่านี้มักมักจะค่อยๆเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัว ซึ่งผู้ป่วยมักรู้ตัวเมื่อเกิดผลกระทบที่ชัดเจนแล้ว เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ขยับแขนขาไม่ได้ ขาแขนลีบ พูดไม่ได้ เป็นต้น

โรค ALS มีชื่อเรียกอย่างอื่นด้วย เช่น โรค MND (Motor Neuron Disease) หรือโรคเซลลประสาทนําคําสั่งเสื่อม และอีกชื่อหนึ่งคือโรคลู-เก-ริก (Lou Gehrig Disease)

Stephen Hawking กับโรค ALS

Stephen Hawking นักฟิสิกส์ชื่อก้องโลก ผู้ป่วยโรค ALS

โรค ALS เกิดจากอะไร / สาเหตุของโรค ALS
สาเหตุของการเกิดโรค ALS คือการเสื่อมสภาพหรือตายของเซลล์ประสาทนั่นเอง โดยที่ทางการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเสื่อมสภาพก่อนวันอันควรของเซลล์เหล่านี้ ซึ่งในปัจจุบันทั้งแพทย์และนักวิจัยทั่วโลก กำลังวิจัยสาเหตุที่แท้จริงของโรคนี้กันอยู่ แต่เชื่อกันว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพันธุกรรม รวมถึงการรับยาฆาแมลงอย่างต่อเนื่อง รับโลหะหนัก รังสี หรือเชื้อไวรัสบางชนิดเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เซลล์ประสาทเสื่อมเร็วขึ้น

อาการของโรค ALS
อาการของโรค ALS ที่พบคือ อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยสามารถเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อได้ทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งพบว่าอาการที่เกิดจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและค่อยๆลุกลามไปสู่กล้ามเนื้อใกล้เคียง เช่น อาการเริ่มจากกล้ามเนื้อแขน ทำให้แขนไม่มีแรง กำมือไม่ได้ เคลื่อนไหวลำบาก แขนเริ่มลีบลง จากนั้นลามไปยังแขนอีกข้างหนึ่ง ก่อนจะลามไปถึงกล้ามเนื้อหัวไหล่ คอ ปาก ลิ้น (ทำให้พูดไม่ได้) กะบังลม (ทำให้หายใจเองลำบาก) และขา จนไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้ พูดไม่ได้ เดินไม่ได้ บางรายมีอาการหนักจนไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ต้องให้อาหารทางสายยาง สุดท้ายมักเสียชีวิตในระยะเวลาประมาณ 2-10 ปี

ผู้ป่วยโรค ALS

ผู้ป่วยโรค ALS ส่วนหนึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เนื่องจากกล้ามเนื้อกะบังลมอ่อนแรง ไม่สามารถทำงานได้

เซลล์ประสาทของผู้เป็นโรค ALS

เซลล์ประสาทของผู้เป็นโรค ALS ซึ่งพบการฝ่อและเสื่อมสภาพ

วิธีการรักษาโรค ALS
ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรค ALS ให้หายขาด มีเพียงแต่การรักษาตามอาการแบบประคับประคองเท่านั้น โดยพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 50 มักเสียชีวิตภายหลังจากโรคนี้แสดงอาการภายในเวลา 2 ปี แต่ผู้ป่วยส่วนมากจะยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวถ้าได้รับการวินิจฉัยโรคแต่เนิ่นๆ และรักษาตามอาการ รวมถึงการได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างรวมถึงกำลังใจของผู้ป่วยเองด้วย

Ads by AdsOptimal

วิธีป้องกันโรค ALS
เนื่องจากการแพทย์ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค ALS ดังนั้นจึงยังไม่มีวิธีการป้องกันการเกิดโรคที่แน่นอน แต่มีคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับหรือสัมผัสกับยาฆ่าแมลง โลหะหนักและรังสีที่รุนแรง ซึ่งเชื่อว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์ประสาทเสื่อมสภาพและตายลง หมั่นออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง รับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ต่อร่างกาย หมั่นสังเกตุอาการผิดปกติของคนในครอบครัว ถ้าพบอาการผิดปกติ หรืออาการที่บ่งชี้ว่าอาจจะเป็นโรค ALS ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที

Ice Bucket Challenge for ALS

Ice Bucket Challenge แคมเปญรณรงค์เพื่อหาทุนสำหรับการวิจัยโรค ALS

โรค ALS ในประเทศไทย
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรค ALS ราว 3,000 คน และราว 140,000 คนทั่วโลก (พบผู้ป่วย 2 คนต่อประชากร 100,000 คน) ซึ่งถือว่าจำนวนผู้ป่วยยังไม่มากนัก แต่นับได้ว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมาก เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดและยังไม่มีวิธีรักษานั่นเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top