รายละเอียดของมลรัฐอลาสกา (Alaska)

รัฐอลาสกา

ตำแหน่งของรัฐอลาสกา

รายละเอียดของมลรัฐ Alaska มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Alaska
ชื่อภาษาไทย : อลาสกา
อักษรย่อ : AK
ชื่อเล่น : The Last Frontier
เมืองหลวง : Juneau
เมืองใหญ่ที่สุด : Anchorage
เนื้อที่ : 1,717,856 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 739,795 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 0.49 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน : 75,723 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 1 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 3 คน
Time zone : GMT-9.00 และ GMT-10.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษและภาษาพื้นเมืองอลาสกา

รัฐอลาสกา

ตราประจำรัฐอลาสกา

 

รัฐอลาสกา

ธงประจำรัฐอลาสกา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top