รายละเอียดของรัฐอลาบามา (Alabama)

Alabama

ตำแหน่งของรัฐอลาบามา

รายละเอียดของมลรัฐ Alabama มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Alabama
ชื่อภาษาไทย : อลาบามา
อักษรย่อ : AL
ชื่อเล่น : The Yellowhammer Stateและ The Cotton State
เมืองหลวง : Montgomery
เมืองใหญ่ที่สุด : Birmingham
เนื้อที่ : 135,765 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 4,863,300 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 36.5 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน : 44,509 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 7 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 9 คน
Time zone : GMT-6.00 และ GMT-5.00 (เฉพาะเมือง Phenix City)
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษและภาษาสเปน

ตราประจำรัฐอลาบามา

ตราประจำรัฐอลาบามา

 

ธงประจำรัฐอลาบามา

ธงประจำรัฐอลาบามา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top