ADSL คืออะไร ทำหน้าที่อะไร ประโยชน์ของ ADSL มีอะไรบ้าง

ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้น หลายคนใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ทำงาน และเพื่อความบันเทิง แต่ยังมีคำอีกคำหนึ่งที่ปรากฎอยู่คู่กับโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน นั่นคือคำว่า ADSL รู้หรือไม่ว่า ADSL คืออะไรและมีประโยชน์อะไรกับพวกเราบ้าง

————– advertisements ————–

ADSL คืออะไร
ADSL ย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscribers Line คือ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบใหม่ ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายระยะไกลได้ด้วยความเร็วสูงโดยใช้คู่สายโทรศัพท์ธรรมดา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสายโทรศัพท์ที่ทำจากลวดทองแดง ให้ให้เป็นสายสัญญาณนำส่งข้อมูลความเร็วสูง ซึ่งความเร็วในการรับข้อมูลเข้า (Download) จะอยู่ประมาณ 8 Mbps และการส่งข้อมูล (Upload) อยู่ที่ประมาณ 1 Mbps แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย และพื้นที่ในการรับบริการ (ระยะทางการเชื่อมต่อ)

โครงสร้างระบบ ADSL

ประโยชน์ของ ADSL
ในอดีตถ้าเราจะใช้โทรศัพท์ เราจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือำการใดๆที่มีการรับส่งข้อมูลได้ แต่ถ้าเป็น ADSL เราจะสามารถคุยโทรศัพท์พร้อมกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปพร้อมกัน ด้วยสายโทรศัพท์เส้นเดียวกันได้ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในลักษณะนี้ยังมีความเร็วมากกว่าการเชื่อมต่อด้วย Modem แบบธรรมดา ถึง 140 เท่า อีกทั้งยังมีความปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือสูง เพราะว่าสายสัญญาณที่มาจากผู้ให้บริการนั้น เป็นสายสัญญาณอิสระไม่ต้องใช้งานร่วมกับผู้อื่น

อุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้ง ADSL
ก่อนที่เราจะเชื่อมต่อข้อมูลจาก เรามาทำความรู้จักอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างทำหน้าที่อะไร

1. ADSL Modem
ADSL Modem เป็นอุปรกรณ์ในการแปลงสัญญาณโทรศัพท์ให้รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยเราอาจจะซื้อเป็น ADSL Modem ที่มี Router ในตัวก็ได้

2. ADSL Splitter
ADSL Splitter เป็นอุปกรณ์ในการแยกสัญญาณ ทำให้เราสามารถใช้โทรศัพท์พร้อมไปกับการเล่นอินเทอร์เน็ตได้

3. สายโทรศัพท์
สายโทรศัพท์ ใช้สำหรับการเชื่อมต่อออกจาเครื่องโทรศัพท์ 1 เชื่อมต่อตัวเครื่องโทรศัพท์ 1 เส้น และใช้ในการเชื่อมต่อ ADSL Modem 1 เส้น

4. สาย LAN (LAN Cable)
สาย LAN ใช้ในการเชื่อมต่อจาก Router เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับรับ–ส่งข้อมูล แต่ในกรณีที่ใช้เป็น WiFi Router สาย LAN ก็ไม่มีความจำเป็น ปัจจุบันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต มักจะมีการบริการเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้มาติดตั้งให้อยู่แล้ว

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ADSL เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปมาก ไฟล์ข้อมูลต่างๆก็มีขนาดใหญ่ขึ้น การับส่งจึงต้องมีการพัฒนาให้ทันกัน เช่น การชมภาพยนตร์ความละเอียดสูงก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงด้วย ปัจจุบันก็มีหลากหลายบริษัทที่ให้บริการในด้านนี้ เพราะฉะนั้น เราก็สามารถขอรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จากผู้ให้บริการได้ตามความพึงพอใจของแต่ละคนกันเลย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top