4P คืออะไร มีอะไรบ้าง

สำหรับ 4P นั้นคือหลักการตลาดที่เรียกว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่นำมาใช้เป็นหลัก เครื่องมือ หรือกลยุทธ์ เพื่อการวางแผนการตลาดโดยมีอยู่ทั้งหมด 4 อย่าง หรือที่เรารู้จักกันว่า 4P โดยเป็นการวางแผนหลักการทั้ง 4 อย่างเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและเกิดความลงตัวมากที่สุด

————– advertisements ————–

หลักการตลาด 4P มีอะไรบ้าง?
1. Product หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือสินค้าหรือบริการที่เราจะมอบให้แก่ลูกค้า โดยต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและชัดเจน คือต้องดูว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเขาต้องการอะไรบ้าง ก็ให้ใส่ใจในรายละเอียดตรงนั้น รวมทั้งสินค้าหรือการบริการต้องมีความแตกต่างทำให้ลูกค้าเกิดความสะดุดตาสะดุดใจในรูปลักษณ์ รวมถึงการใช้งาน ความทนทาน และความปลอดภัยต่างๆ ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของเรา และมีการบอกกันปากต่อปาก เป็นต้น

4P

4P หลักการตลาดสุดคลาสสิกที่ยังใช้ได้ดีเสมอ

2. Price หรือราคา เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสินค้าและบริการในแง่การตลาดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ซึ่งการตั้งราคานั้นต้องตั้งให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยต้องคำนึงถึงสถานที่ด้วย เช่น หากเป็นย่านหรูแต่เราขายสินค้าในราคาถูกมากก็อาจทำให้ลูกค้าเกิดความกังวลใจที่จะซื้อสินค้าของเราก็ได้ ทำให้กลุ่มเป้าหมายลดน้อยลง ดังนั้น จึงต้องกำหนดราคาตามกลุ่มลูกค้าที่จะเต็มใจซื้อ โดยอาจลองทำแบบสอบถามดูก่อนก็ได้ และควรเปรียบเทียบราคาดูด้วยว่าคู่แข่งของเราเขาขายกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ และที่สำคัญอย่าลืมคำนวณเรื่องราคาต้นทุนกับกำไรด้วยว่าคุ้มค่าหรือไม่

3. Place หรือสถานที่ ทำเล หรือช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า หลักๆ เลยก็คือต้องมีความถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยต้องพิจารณาตามลักษณะสินค้าหรือบริการ ซึ่งต้องคำนึงถึงวิธีการขายที่จะสามารถทำให้เกิดผลกำไรได้สูงสุด และต้องกระจายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

4. Promotion หรือการส่งเสริมการตลาดให้แก่สินค้าหรือบริการของเราเป็นที่รู้จักและสนใจ เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของการตลาดเลยก็ว่าได้ ซึ่งสามารถทำการโฆษณาในสื่อต่างๆ หรืออาจจะเป็นการทำกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมเกิดความอยากซื้อในสินค้าหรือบริการของเรา หรืออาจจะเป็นการขายตรงเลยก็ได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเกิดความสนใจและอยากเข้ามาเลือกชมสินค้าหรือบริการของเรามากที่สุด

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโลกแห่งธุรกิจก็คือโลกของการแข่งขันที่ทำให้นักธุรกิจทั้งหลายต่างหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ ต้องคอยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามกระแสอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกคน และหลักการ 4P นี้ ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สามารถนำมาใช้ได้เสมอในโลกแห่งธุรกิจเสมอ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top