3GP ย่อมาจากอะไร 3GP คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

3GP ย่อมาจาก Third Generation Platform

3GP คือ ไฟล์เก็บภาพและเสียงรูปแบบหนึ่งสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก ทำให้สามารถบันทึกภาพและเสียงได้นานโดยไม่กินเนื้อที่มากนัก ปัจจุบันสามารถนำไฟล์ประเภท 3GP มาเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้ว (แต่จะมีความละเอียดต่ำ) โดยต้องใช้โปรแกรมสำหรับเปิดโดยเฉพาะ

————– advertisements ————–

ไฟล์ 3GP มีอยู่ด้วยกัน 2 มาตรฐานคือ
– .3gp ถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐาน 3GPP สำหรับเครือข่าย GSM Network
– .3g2 ถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐาน 3GPP2 สำหรับเครือข่าย CDMA2000 Network

โปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ 3GP มีดังนี้
1. RealPlayer
2. QuickTime
3. GOM Player
4. VLC Media Player
5. MPlayer
6. MIKSOFT Mobile 3GP Converter

ปัจจุบัน เมื่อโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตมีความจุสูงขึ้น จึงนิยมที่จะบันทึกภาพและเสียงแบบความละเอียดสูง เช่น HD, Full HD, 2K และ 4K มากขึ้น ทำให้ความนิยมในการบันทึกไฟล์ภาพและเสียงแบบ 3GP ซึ่งมีความละเอียดต่ำลดลง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top