ความร้อน 1 แคลอรี มีค่าเท่าใด

คำถาม…

ความร้อน 1 แคลอรี มีค่าเท่าใด?

เฉลย…

ความร้อน 1 แคลอรี คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์มวล 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส

แคลอรี  (calorie, cal) เป็นหน่วยวัดปริมาณความร้อนหน่วยหนึ่ง นอกเหนือไปจากหน่วยจูล (Joule) และหน่วยบีทียู BTU ที่เราคุ้นเคยกันดี โดยที่เราสามารถแปลงหน่วยไปมาระหว่างแคลอรีและจูลได้โดยใช้สูตร 1 จูล = 4.186 แคลอรี

ตัวอย่างการหาปริมาณความร้อนในหน่วยแคลอรี เช่น เมื่อต้องการต้มน้ำ 1,000 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 ‘C ให้เดือดที่อุณหภูมิ 100 ‘C ที่ความดันบรรยากาศ ต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่าใด

แคลอรี คือหน่วยวัดปริมาณความร้อนหน่วยหนึ่ง

วิธีการคำนวณ
จากนิยามของแคลอรีบอกเราว่า 1 แคลอรี = น้ำ 1 กรัม อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 ‘C แต่ครั้งนี้เราต้องการต้มน้ำ 1,000 กรัม ให้มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 70 ‘C ดังนั้น…

ปริมาณความร้อนที่ต้องใช้จึงเท่ากับ 1,000 x 70 = 70,000 แคลอรี หรือ 70,000/4.186 = 16,722.41 จูล นั่นเอง

หมายเหตุ หน่วย Calorie, Cal ที่ใช้กับอาหารนั้น หมายถึงพลังงานความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 กิโลกรัม (1,000 กรัม) มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส หรือ 1 Cal = 1,000 cal นั่นเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top