รหัสไปรษณีย์อยุธยา

รหัสไปรษณีย์อยุธยา แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
13000 …… อำเภอพระนครศรีอยุธยา ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13130 …… อำเภอท่าเรือ
18270 …… อำเภอท่าเรือ เฉพาะตำบลท่าหลวง เฉพาะหมู่ที่ 1-5, 7-10 ใช้รหัสไปรษณีย์ 18270 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน จังหวัดสระบุรี
13260 …… อำเภอนครหลวง
13270 …… อำเภอบางซ้าย
13190 …… อำเภอบางไทร
13290 …… อำเภอบางไทร เฉพาะตำบลราชคราม ตำบลช้างใหญ่ ตำบลโพแตงและตำบลเชียงรากน้อย ใช้รหัสไปรษณีย์ 13290 ของที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
13250 …… อำเภอบางบาล
13220 …… อำเภอบางปะหัน
13160 …… อำเภอบางปะอิน
13170 …… อำเภอบางปะอิน เฉพาะตำบลบ้านสร้าง ใช้รหัส 13170 ของที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย
13180 …… อำเภอบางปะอิน เฉพาะตำบลเชียงรากน้อย ใช้รหัสไปรษณีย์ 13180 ของที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์
13240 …… อำเภอบ้านแพรก
13120 …… อำเภอผักไห่
13280 …… อำเภอผักไห่ เฉพาะตำบลจักราช ตำบลดอนลาน ตำบลลำตะเคียน ตำบลหนองน้ำใหญ่และตำบลนาคู ใช้รหัส 13280 ของที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด
13140 …… อำเภอภาชี
18250 …… อำเภอภาชี เฉพาะตำบลระโสม เฉพาะหมู่ที่ 5 ใช้รหัสไปรษณีย์ 18250 ของที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี
13150 …… อำเภอมหาราช
13230 …… อำเภอลาดบัวหลวง
13170 …… อำเภอวังน้อย
13180 …… อำเภอวังน้อย เฉพาะ ตำบลพะยอม เฉพาะหมู่ที่ 5 ใช้รหัสไปรษณีย์ 13180 ของที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์
13110 …… อำเภอเสนา
13210 …… อำเภออุทัย
13000 …… อำเภออุทัย เฉพาะ ตำบลธนู เฉพาะหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 (เลขที่ 1-29) และตำบลข้าวเม่า เฉพาะหมู่ที่ 2 ใช้รหัส 13000 ของที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์อยุธยาขึ้นต้นด้วย 13xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top