รหัสไปรษณีย์พังงา

รหัสไปรษณีย์พังงา แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
82000 …… อำเภอเมืองพังงา ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพังงา
82170 …… อำเภอกะปง
82160 …… อำเภอเกาะยาว
83000 …… อำเภอเกาะยาว เฉพาะตำบลพรุใน ใช้รหัสไปรษณีย์ 83000 ของที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต
82150 …… อำเภอคุระบุรี
82130 …… อำเภอตะกั่วทุ่ง
82140 …… อำเภอตะกั่วทุ่ง เฉพาะ ตำบลโคกกลอยและตำบลหล่อยูง ใช้รหัสไปรษณีย์ 82140 ของที่ทำการไปรษณีย์โคกกลอย
82110 …… อำเภอตะกั่วป่า
82190 …… อำเภอตะกั่วป่า เฉพาะ ตำบลคึกคัก ตำบลเกาะคอเขา และตำบลบางม่วง ใช้รหัสไปรษณีย์ 82190 ของที่ทำการไปรษณีย์บางม่วง
82180 …… อำเภอทับปุด
82120 …… อำเภอท้ายเหมือง
82210 …… อำเภอท้ายเหมือง เฉพาะ ตำบลลำแก่น ใช้รหัสไปรษณีย์ 82210 ของที่ทำการไปรษณีย์ลำแก่น

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์พังงา ขึ้นต้นด้วย 82xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top