รหัสไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์

รหัสไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
77000 …… อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77210 …… อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะตำบลบ่อนอกและตำบลอ่าวน้อย เฉพาะหมู่ที่ 1, 4-10 ใช้รหัสไปรษณีย์ 77210 ของที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย
77150 …… อำเภอกุยบุรี
77130 …… อำเภอทับสะแก
77140 …… อำเภอบางสะพาน
77190 …… อำเภอบางสะพาน เฉพาะตำบลธงชัยและตำบลชัยเกษม ใช้รหัส 77190 ของที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรูด
77230 …… อำเภอบางสะพาน เฉพาะตำบลร่อนทองและตำบลทองมงคล ใช้รหัสไปรษณีย์ 77230 ของที่ทำการไปรษณีย์ร่อนทอง
77170 …… อำเภอบางสะพานน้อย
77120 …… อำเภอปราณบุรี
77160 …… อำเภอปราณบุรี เฉพาะตำบลเขาน้อย หมู่ที่ 3 เฉพาะค่ายธนะรัชต์ กองพลทหารราบที่ 15 และโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ใช้รหัส 77160 ของที่ทำการไปรษณีย์ธนะรัชต์
77220 …… อำเภอปราณบุรี เฉพาะตำบลปากน้ำปราณ ใช้รหัสไปรษณีย์ 77220 ของที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำปราณ
77180 …… อำเภอสามร้อยยอด
77110 …… อำเภอหัวหิน

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นต้นด้วย 77xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top