รหัสไปรษณีย์นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์นนทบุรี แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
11000 …… อำเภอเมืองนนทบุรี ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนนทบุรี
11150 …… อำเภอไทรน้อย
11130 …… อำเภอบางกรวย
11110 …… อำเภอบางบัวทอง
11140 …… อำเภอบางใหญ่
11120 …… อำเภอปากเกร็ด

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์นนทบุรี ขึ้นต้นด้วย 11xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดนนทบุรี

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปณร.นนทบุรี 201 (ท่าอิฐ)  เมืองนนทบุรี  11000
 ที่ทำการไปรษณีย์ นนทบุรี  เมืองนนทบุรี  11000
 ที่ทำการไปรษณีย์ งามวงศ์วาน  เมืองนนทบุรี 11001
 ที่ทำการไปรษณีย์ ตลาดขวัญ  เมืองนนทบุรี  11002
 ที่ทำการไปรษณีย์ สวนใหญ่  เมืองนนทบุรี  11003
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางบัวทอง  บางบัวทอง  11110
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปากเกร็ด  ปากเกร็ด  11120
 ที่ทำการไปรษณีย์ ห้าแยกปากเกร็ด  ปากเกร็ด  11121
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางกรวย  บางกรวย  11130
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางใหญ่  บางใหญ่  11140
 ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านไปรษณีย์ บางใหญ่ 201  บางใหญ่  11140
 ที่ทำการไปรษณีย์ ไทรน้อย  ไทรน้อย  11150

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top