รหัสไปรษณีย์ชุมพร

รหัสไปรษณีย์ชุมพร แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
86000 …… อำเภอเมืองชุมพร ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชุมพร
86120 …… อำเภอเมืองชุมพร เฉพาะตำบลปากน้ำชุมพร ตำบลหาดทรายรี และตำบลท่ายาง เฉพาะหมู่ที่ 1, 9 และหมู่ที่ 10 ใช้รหัสไปรษณีย์ 86120 ของที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำชุมพร
86190 …… อำเภอเมืองชุมพร เฉพาะตำบลบ้านนา ตำบลวังใหม่ ตำบลขุนกระทิง เฉพาะหมู่ที่ 1-5, 7-8 ตำบลตากแดด เฉพาะหมู่ที่ 7, 9 และตำบลวังไผ่ เฉพาะหมู่ที่ 4, 8-9, 12 และหมู่ที่ 13 ใช้รหัส 86190 ของที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร
86100 …… อำเภอเมืองชุมพร เฉพาะตำบลถ้ำสิงห์ ตำบลทุ่งคาและตำบลวิสัยเหนือ ใช้รหัสไปรษณีย์ 86100 ของที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคา
86140 …… อำเภอท่าแซะ
86190 …… อำเภอท่าแซะ เฉพาะตำบลรับร่อ หมู่ที่ 1-9, 11-13, 15-18 และตำบลหินแก้ว ใช้รหัส 86190 ของที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร
86220 …… อำเภอทุ่งตะโก
86160 …… อำเภอปะทิว
86230 …… อำเภอปะทิว เฉพาะตำบลสะพลี ใช้รหัส 86230 ของที่ทำการไปรษณีย์สะพลี
86210 …… อำเภอปะทิว เฉพาะตำบลเขาไชยราช ตำบลปากคลองและตำบลดอนยาง ใช้รหัสไปรษณีย์ 86210 ของที่ทำการไปรษณีย์มาบอำมฤต
86180 …… อำเภอพะโต๊ะ
86170 …… อำเภอละแม
86130 …… อำเภอสวี
86110 …… อำเภอหลังสวน
86150 …… อำเภอหลังสวน เฉพาะตำบลบางน้ำจืด ตำบลปากน้ำและตำบลบางมะพร้าว เฉพาะหมู่ที่ 8, 10-14 ใช้รหัสไปรษณีย์ 86150 ของที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ชุมพร ขึ้นต้นด้วย 86xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดชุมพร

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ ชุมพร  เมืองชุมพร 86000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศป.ชพ.  เมืองชุมพร 86010
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทุ่งคา  เมืองชุมพร 86100
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปฐมพร  เมืองชุมพร 86190
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปากน้ำชุมพร  เมืองชุมพร 86120
 ที่ทำการไปรษณีย์ หลังสวน  หลังสวน 86110
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปากน้ำหลังสวน  หลังสวน 86150
 ที่ทำการไปรษณีย์ สวี  สวี 86130
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าแซะ  ท่าแซะ 86140
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปะทิว  ปะทิว 86160
 ที่ทำการไปรษณีย์ มาบอำมฤต  ปะทิว 86210
 ที่ทำการไปรษณีย์ สะพลี  ปะทิว 86230
 ที่ทำการไปรษณีย์ ละแม  ละแม 86170
 ที่ทำการไปรษณีย์ พะโต๊ะ  พะโต๊ะ 86180
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทุ่งตะโก  ทุ่งตะโก 86220

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top