รหัสไปรษณีย์กำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์กำแพงเพชร แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
62000 …… อำเภอเมืองกำแพงเพชร ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดกำแพงเพชร
62160 …… อำเภอเมืองกำแพงเพชร เฉพาะตำบลไตรตรึงษ์และตำบลธำมรงค์ ใช้รหัสไปรษณีย์ 62160
62000 …… อำเภอโกสัมพีนคร
62110 …… อำเภอพรานกระต่าย
62120 …… อำเภอคลองขลุง
62120 …… อำเภอปางศิลาทอง
62130 …… อำเภอขาณุวรลักษบุรี
62140 …… อำเภอขาณุวรลักษบุรี เฉพาะตำบลสลกบาตร ตำบลบ่อถ้ำ ตำบลดอนแตง ตำบลวังชะพลู ตำบลโค้งไผ่ ตำบลวังหามแหและตำบลปางมะค่า ใช้รหัสไปรษณีย์ 62140
62150 …… อำเภอไทรงาม
62170 …… อำเภอลานกระบือ
62180 …… อำเภอคลองลาน
62000 …… อำเภอคลองลาน เฉพาะตำบลสักงาม เฉพาะหมู่ที่ 5, 7-8 ใช้รหัสไปรษณีย์ 62000
62190 …… อำเภอทรายทองวัฒนา
62210 …… อำเภอบึงสามัคคี

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์กำแพงเพชร ขึ้นต้นด้วย 62xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ กำแพงเพชร  เมืองกำแพงเพชร  62000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปากดง  เมืองกำแพงเพชร  62160
 ที่ทำการไปรษณีย์ พรานกระต่าย  พรานกระต่าย  62110
 ที่ทำการไปรษณีย์ คลองขลุง  คลองขลุง  62120
 ที่ทำการไปรษณีย์ ขาณุวรลักษบุรี  ขาณุวรลักษบุรี  62130
 ที่ทำการไปรษณีย์ สลกบาตร  สลกบาตร  62140
 ที่ทำการไปรษณีย์ ไทรงาม  ไทรงาม  62150
 ที่ทำการไปรษณีย์ ลานกระบือ  ลานกระบือ  62170
 ที่ทำการไปรษณีย์ คลองลาน  คลองลาน  62180
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทุ่งทราย  ทรายทองวัฒนา  62180
 ที่ทำการไปรษณีย์ ระหาน  บึงสามัคคี  62210

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top