จังหวัดในประเทศไทย มีกี่จังหวัด อะไรบ้าง

สารบัญ/หมวดหมู่ : จังหวัดในประเทศไทย

————– advertisements ————–

ประเทศไทย แบ่งการปกครองท้องถิ่นออกเป็นจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุด รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดเพื่อให้การบริหารท้องถิ่นและการบริการประชาชนได้ดีและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เราได้จัดเรียงจังหวัดในประเทศไทยให้ดูง่ายยิ่งขึ้น เช่น เรียงตามตัวอักษร เรียงตามภาคและเรียงตามรหัสโทรศัพท์เป็นต้น

จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามตัวอักษร
จำนวนจังหวัดในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีทั้งหมด 77 จังหวัด โดยมีรายชื่อจังหวัดเรียงตามตัวอักษรดังต่อไปนี้
1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดกระบี่
3. จังหวัดกาญจนบุรี
4. จังหวัดกาฬสินธุ์
5. จังหวัดกำแพงเพชร
6. จังหวัดขอนแก่น
7. จังหวัดจันทบุรี
8. จังหวัดฉะเชิงเทรา
9. จังหวัดชลบุรี
10. จังหวัดชัยนาท
11. จังหวัดชัยภูมิ
12. จังหวัดชุมพร
13. จังหวัดเชียงราย
14. จังหวัดเชียงใหม่
15. จังหวัดตรัง
16. จังหวัดตราด
17. จังหวัดตาก
18. จังหวัดนครนายก
19. จังหวัดนครปฐม
20. จังหวัดนครพนม
21. จังหวัดนครราชสีมา
22. จังหวัดนครศรีธรรมราช
23. จังหวัดนครสวรรค์
24. จังหวัดนนทบุรี
25. จังหวัดนราธิวาส
26. จังหวัดน่าน
27. จังหวัดบึงกาฬ
28. จังหวัดบุรีรัมย์
29. จังหวัดปทุมธานี
30. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31. จังหวัดปราจีนบุรี
32. จังหวัดปัตตานี
33. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
34. จังหวัดพังงา
35. จังหวัดพัทลุง
36. จังหวัดพิจิตร
37. จังหวัดพิษณุโลก
38. จังหวัดเพชรบุรี
39. จังหวัดเพชรบูรณ์
40. จังหวัดแพร่
41. จังหวัดพะเยา
42. จังหวัดภูเก็ต
43. จังหวัดมหาสารคาม
44. จังหวัดมุกดาหาร
45. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
46. จังหวัดยะลา
47. จังหวัดยโสธร
48. จังหวัดร้อยเอ็ด
49. จังหวัดระนอง
50. จังหวัดระยอง
51. จังหวัดราชบุรี
52. จังหวัดลพบุรี
53. จังหวัดลำปาง
54. จังหวัดลำพูน
55. จังหวัดเลย
56. จังหวัดศรีสะเกษ
57. จังหวัดสกลนคร
58. จังหวัดสงขลา
59. จังหวัดสตูล
60. จังหวัดสมุทรปราการ
61. จังหวัดสมุทรสงคราม
62. จังหวัดสมุทรสาคร
63. จังหวัดสระแก้ว
64. จังหวัดสระบุรี
65. จังหวัดสิงห์บุรี
66. จังหวัดสุโขทัย
67. จังหวัดสุพรรณบุรี
68. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
69. จังหวัดสุรินทร์
70. จังหวัดหนองคาย
71. จังหวัดหนองบัวลำภู
72. จังหวัดอ่างทอง
73. จังหวัดอุดรธานี
74. จังหวัดอุทัยธานี
75. จังหวัดอุตรดิตถ์
76. จังหวัดอุบลราชธานี
77. จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดล่าสุดของประเทศไทยคือจังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

จังหวัดในประเทศไทย แยกตามภาคมีดังนี้

ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด ดังนี้
เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน และอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัด ดังนี้
นครราชสีมา, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, อุดรธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, ร้อยเอ็ด, ชัยภูมิ, สกลนคร, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, นครพนม, เลย, ยโสธร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร

ภาคกลาง มี 22 จังหวัด ดังนี้
กรุงเทพมหานคร, กำแพงเพชร, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นครสวรรค์, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, อ่างทอง และอุทัยธานี

ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด ดังนี้
จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดตราด, จังหวัดระยอง, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด ดังนี้
ตาก, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ภาคใต้ มี 14 จังหวัด
กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล และสุราษฎร์ธานี

จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามรหัสโทรศัพท์ มีดังนี้
02 –  กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการและนครปฐม (เฉพาะพุทธมณฑล)
032 – จังหวัดเพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์และราชบุรี
034 – จังหวัดกาญจนบุรี, นครปฐม (ไม่รวมพุทธมณฑล), สมุทรสาครและสมุทรสงคราม
035 – จังหวัดอ่างทอง, พระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี
036 – จังหวัดลพบุรี, สระบุรีและสิงห์บุรี
037 – จังหวัดนครนายก, ปราจีนบุรีและสระแก้ว
038 – จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรีและระยอง
039 – จังหวัดจันทบุรีและตราด
042 – จังหวัดบึงกาฬ, เลย, มุกดาหาร, นครพนม, หนองบัวลำภู, หนองคาย, สกลนครและอุดรธานี
043 – จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ดและอำเภอน้ำหนาว (จังหวัดเพชรบูรณ์)
044 – จังหวัดบุรีรัมย์, ชัยภูมิ, นครราชสีมาและสุรินทร์
045 – จังหวัดอำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานีและยโสธร
053 – จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูนและแม่ฮ่องสอน
054 – จังหวัดลำปาง, น่าน, พะเยาและแพร่
055 – จังหวัดกำแพงเพชร, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, อุตรดิตถ์และพิจิตร (อำเภอสามง่ามและวชิรบารมี)
056 – จังหวัดชัยนาท, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์ (ยกเว้นอำเภอน้ำหนาว), พิจิตร (ยกเว้นอำเภอสามง่ามและวชิรบารมี)และอุทัยธานี
073 – จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานีและยะลา
074 – จังหวัดพัทลุง, สตูลและสงขลา
075 – จังหวัดกระบี่, นครศรีธรรมราชและตรัง
076 – จังหวัดพังงาและภูเก็ต
077 – จังหวัดชุมพร, ระนองและสุราษฎร์ธานี

จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามขนาดพื้นที่
อันดับที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา 20,494 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 20,107 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี 19,483 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 4 จังหวัดตาก 16,407 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี 16,113 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12,891 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 7 จังหวัดชัยภูมิ 12,778.287 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 8 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 12,681 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 9 จังหวัดเพชรบูรณ์ 12,668 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 10 จังหวัดลำปาง 12,534 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 11 จังหวัดอุดรธานี 11,730 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 12 จังหวัดเชียงราย 11,678 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 13 จังหวัดน่าน 11,472 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 14 จังหวัดเลย 11,425 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 15 จังหวัดขอนแก่น 10,886 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 16 จังหวัดพิษณุโลก 10,816 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 17 จังหวัดบุรีรัมย์ 10,323 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 18 จังหวัดนครศรีธรรมราช 9,943 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 19 จังหวัดสกลนคร 9,606 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 20 จังหวัดนครสวรรค์ 9,598 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 21 จังหวัดศรีสะเกษ 8,840 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 22 จังหวัดกำแพงเพชร 8,607 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 23 จังหวัดร้อยเอ็ด 8,299 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 24 จังหวัดสุรินทร์ 8,124 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 25 จังหวัดอุตรดิตถ์ 7,839 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 26 จังหวัดสงขลา 7,394 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 27 จังหวัดสระแก้ว 7,195 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 28 จังหวัดกาฬสินธุ์ 6,947 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 29 จังหวัดอุทัยธานี 6,730 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 30 จังหวัดสุโขทัย 6,596 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 31 จังหวัดแพร่ 6,539 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 32 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6,368 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 33 จังหวัดจันทบุรี 6,338 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 34 จังหวัดพะเยา 6,335 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 35 จังหวัดเพชรบุรี 6,225 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 36 จังหวัดลพบุรี 6,200 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 37 จังหวัดชุมพร 6,010 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 38 จังหวัดนครพนม 5,513 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 39 จังหวัดสุพรรณบุรี 5,358 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 40 จังหวัดฉะเชิงเทรา 5,351 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 41 จังหวัดมหาสารคาม 5,292 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 42 จังหวัดราชบุรี 5,196 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 43 จังหวัดตรัง 4,918 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 44 จังหวัดปราจีนบุรี 4,762 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 45 จังหวัดกระบี่ 4,709 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 46 จังหวัดพิจิตร 4,531 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 47 จังหวัดยะลา 4,521 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 48 จังหวัดลำพูน 4,506 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 49 จังหวัดนราธิวาส 4,475 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 50 จังหวัดชลบุรี 4,363 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 51 จังหวัดมุกดาหาร 4,340 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 52 จังหวัดบึงกาฬ 4,305 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 53 จังหวัดพังงา 4,171 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 54 จังหวัดยโสธร 4,162 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 55 จังหวัดหนองบัวลำภู 3,859 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 56 จังหวัดสระบุรี 3,576 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 57 จังหวัดระยอง 3,552 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 58 จังหวัดพัทลุง 3,424 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 59 จังหวัดระนอง 3,298 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 60 จังหวัดอำนาจเจริญ 3,161 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 61 จังหวัดหนองคาย 3,027 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 62 จังหวัดตราด 2,819 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 63 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,557 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 64 จังหวัดสตูล 2,479 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 65 จังหวัดชัยนาท 2,470 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 66 จังหวัดนครปฐม 2,168 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 67 จังหวัดนครนายก 2,122 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 68 จังหวัดปัตตานี 1,940 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 69 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1,569 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 70 จังหวัดปทุมธานี 1,526 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 71 จังหวัดสมุทรปราการ 1,004 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 72 จังหวัดอ่างทอง 968 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 73 จังหวัดสมุทรสาคร 872 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 74 จังหวัดสิงห์บุรี 822 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 75 จังหวัดนนทบุรี 622 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 76 จังหวัดภูเก็ต 543 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่ 77 จังหวัดสมุทรสงคราม 417 ตารางกิโลเมตร

จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามลำดับจำนวนประชากร (31 ธันวาคม พ.ศ.2556)
กรุงเทพมหานคร … 5,686,252 คน
จังหวัดนครราชสีมา …  2,610,164 คน
จังหวัดอุบลราชธานี …  1,836,523 คน
จังหวัดขอนแก่น …  1,781,655 คน
จังหวัดเชียงใหม่ …  1,666,888 คน
จังหวัดบุรีรัมย์ …  1,573,438 คน
จังหวัดอุดรธานี …  1,563,964 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช …  1,541,843 คน
จังหวัดศรีสะเกษ …  1,462,028 คน
จังหวัดชลบุรี …  1,390,354 คน
จังหวัดสงขลา …  1,389,890 คน
จังหวัดสุรินทร์ …  1,388,194 คน
จังหวัดร้อยเอ็ด …  1,308,958 คน
จังหวัดสมุทรปราการ …  1,241,610 คน
จังหวัดเชียงราย …  1,204,660 คน
จังหวัดนนทบุรี …  1,156,271 คน
จังหวัดชัยภูมิ …  1,135,723 คน
จังหวัดสกลนคร …  1,134,322 คน
จังหวัดนครสวรรค์ …  1,073,142 คน
จังหวัดปทุมธานี …  1,053,158 คน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี …  1,031,812 คน
จังหวัดเพชรบูรณ์ …  994,397 คน
จังหวัดกาฬสินธุ์ …  984,030 คน
จังหวัดมหาสารคาม …  955,644 คน
จังหวัดนครปฐม …  882,184 คน
จังหวัดพิษณุโลก …  856,376 คน
จังหวัดราชบุรี …  850,162 คน
จังหวัดสุพรรณบุรี …  848,066 คน
จังหวัดกาญจนบุรี …  842,882 คน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา …  797,970 คน
จังหวัดนราธิวาส …  766,145 คน
จังหวัดลพบุรี …  757,970 คน
จังหวัดลำปาง …  754,862 คน
จังหวัดกำแพงเพชร …  728,631 คน
จังหวัดนครพนม …  710,860 คน
จังหวัดฉะเชิงเทรา …  690,226 คน
จังหวัดปัตตานี …  678,838 คน
จังหวัดระยอง …  661,220 คน
จังหวัดตรัง …  636,043 คน
จังหวัดเลย …  632,205 คน
จังหวัดสระบุรี …  629,216 คน
จังหวัดสุโขทัย …  602,713 คน
จังหวัดสระแก้ว …  550,937 คน
จังหวัดพิจิตร …  548,855 คน
จังหวัดยโสธร …  540,383 คน
จังหวัดตาก …  532,353 คน
จังหวัดจันทบุรี …  524,260 คน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ …  520,271 คน
จังหวัดสมุทรสาคร …  519,457 คน
จังหวัดพัทลุง …  518,021 คน
จังหวัดหนองคาย …  514,943 คน
จังหวัดหนองบัวลำภู …  507,137 คน
จังหวัดยะลา …  506,138 คน
จังหวัดชุมพร …  498,294 คน
จังหวัดพะเยา …  486,744 คน
จังหวัดน่าน …  477,912 คน
จังหวัดปราจีนบุรี …  476,167 คน
จังหวัดเพชรบุรี …  471,087 คน
จังหวัดอุตรดิตถ์ …  460,995 คน
จังหวัดแพร่ …  456,074 คน
จังหวัดกระบี่ …  450,890 คน
จังหวัดบึงกาฬ …  416,236 คน
จังหวัดลำพูน …  405,268 คน
จังหวัดอำนาจเจริญ …  374,698 คน
จังหวัดภูเก็ต …  369,522 คน
จังหวัดมุกดาหาร …  344,302 คน
จังหวัดชัยนาท …  332,769 คน
จังหวัดอุทัยธานี …  329,536 คน
จังหวัดสตูล …  309,793 คน
จังหวัดอ่างทอง …  283,732 คน
จังหวัดพังงา …  259,420 คน
จังหวัดนครนายก …  256,085 คน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน …  246,549 คน
จังหวัดตราด …  224,010 คน
จังหวัดสิงห์บุรี …  212,690 คน
จังหวัดสมุทรสงคราม …  194,116 คน
จังหวัดระนอง …  174,776 คน

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับจังหวัดในประเทศไทย
– จังหวัดในประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร
– จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยคือ จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 416.707 ตารางกิโลเมตร
– จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยคือ กรุงเทพมหานคร มีประชากร 10,538,932 คน
– จังหวัดในประเทศไทยที่มีประชากรน้อยที่สุดคือ จังหวัดระนอง มีประชากร 174,776 คน
– จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยคือ จังหวัดเชียงราย ที่อำเภอแม่สาย
– จังหวัดที่อยู่ใต้ที่สุดของประเทศไทยคือ จังหวัดยะลา ที่อำเภอเบตง
– จังหวัดที่อยู่ตะวันออกที่สุดของไทยคือ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผาชะนะได อำเภอโขงเจียม
– จังหวัดที่อยู่ตะวันตกที่สุดของประเทศไทยคือ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
– จังหวัดในประเทศไทยที่มีประชากรเกิน 1 ล้านคนมี 21 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ บุรีรัมย์ อุดรธานี นครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ สุรินทร์ สงขลา ชลบุรี ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ เชียงราย ชัยภูมิ สกลนคร นนทบุรี นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี และปทุมธานี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top