advertisements
loading...

ไม่เอาถ่าน

ไม่เอาถ่าน หมายถึง ไม่เป็นเรื่อง, ไม่ได้ความ, ทำอะไรไม่ถูกเรื่อง

ขยายความ สำนวนไทยคำว่า “ไม่เอาถ่าน” โบราณท่านนิยมใช้กับคนที่ไม่เอาไหน ทำอะไรก็ไม่เป็น ทำอะไรก็ไม่ตั้งใจ จนในที่สุดก็ไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนคนอื่น ๆ เขา คำ ๆ นี้มักใช้พูดเมื่อต้องการตำหนิในความสามารถของคนอื่น

ตัวอย่างเช่น
– แกนี่ไม่เอาถ่านเลยจริง ๆ เพื่อนๆเขาสอบเรียนต่อกันได้หมด แต่แกวัน ๆ เอาแต่นอน สอบก็ตกซ้ำซากทุกปี
– นี่เธอ ดูลูกชายบ้านนั้นซิ ดูเผิน ๆ เหมือนไม่เอาถ่านเลยนะ ที่ไหนได้ เรียนหนังสือก็เก่ง เล่นกีฬาก็เก่งหลายอย่างเลยนะ
– อย่าคิดว่าผมเป็นคนไม่เอาถ่านเลยครับคุณครู แต่วิชาที่คุณครูสอน ผมไม่ชอบเรียนเลย แถมเรียนไม่รู้เรื่องอีกต่างหากครับ

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top