ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้

ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ หมายถึง ไม่มีเหตุย่อมไม่มีผล

ขยายความสำนวนสุภาษิตไทยคำว่า ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ คนโบราณท่านนิยมใช้อธิบายว่า สิ่งใด ๆ ก็ตามย่อมเกิดจากเหตุ ซึ่งตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า ผลย่อมเกิดแต่เหตุ ดังนั้นเมื่ออะไรขึ้นก็ตาม แสดงว่ามันต้องมีเหตุ ผลมันถึงเกิดขึ้น และคนโบราณยังใช้สำนวนสุภาษิตไทยคำนี้สอนให้เราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพราะถ้าเราไม่แก้ไขที่เหตุ ปัญหาดังกล่าวก้จะวนเวียนกลับมาอีก ไม่จบไม่สิ้น

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top