ได้หน้าได้ตา

ได้หน้าได้ตา หมายถึง ได้เกียรติ, ได้ชื่อเสียง

ขยายความสำนวนสุภาษิตไทยคำว่า ได้หน้าได้ตา มักนิยมใช้กับคนที่ได้รับเกียรติหรือชื่อเสียง อันเนื่องมากจากการกระทำของตนเอง บุคคลในปกครอง หรือของบุคคลใกล้ชิด

ตัวอย่างเช่น
– ถ้าลูกสาวได้ตกได้แต่งตามประเพณี พ่อแม่ก็พลอยได้หน้าได้ตาไปด้วย
– งานนี้ผู้จัดการเราได้หน้าได้ตามากโขอยู่ เพราะพวกเราทำยอดขายได้เกินเป้า
หมู่บ้านเราได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านตัวอย่างด้านเกษตรอินทรีย์ ผู้ใหญ่บ้านแกก็พลอยได้หน้าได้ตาไปด้วย ดูซิ ยิ้มไม่หุบเชียว

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top