โรคเบาหวานมีกี่ชนิด อะไรบ้าง?

โรคเบาหวานมีกี่ชนิด อะไรบ้าง?

เฉลย…

โดยทั่วไปโรคเบาหวาน (Diabetes) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ
1. โรคเบาหวานประเภทที่ 1 (Type-I Diabetes) เบาหวานชนิดนี้มักเกิดในผู้ที่อายุยังไม่มาก และสามารถพบได้ในเด็ก เกิดจากการที่ตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งทำหน้าช่วยเผาผลาญน้ำตาลได้ ทำให้มีน้ำตาลและสารประกอบอื่นๆของน้ำตาลตกค้างอยู่ในเลือดจำนวนมาก โรคเบาหวานประเภทที่ 1 นี้สามารถรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเป็นประจำ โดยที่โรคเบาหวานชนิดนี้พบได้น้อยในคนไทย

2. โรคเบาหวานประเภทที่ 2 (Type-II Diabetes) เบาหวานชนิดนี้พบได้มากในผู้ป่วยชาวไทย เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอต่อการเผาผลาญน้ำตาล หรือ เกิดจากการที่เราได้รับน้ำตาลมากเกินกว่าที่อินซูลินที่ผลิตได้ตามปกติจะเผาผลาญได้หมด เบาหวานชนิดที่ 2 นี่ สามารถรักษาได้ด้วยการควบคุมอาหาร การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น แต่ในรายที่เป็นเรื้อรังอาจจะต้องฉีดอินซูรินช่วย

นอกจากนี้ยังพบอาการเบาหวานในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษได้ด้วย เช่น โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ แต่อาการจะหายไปเมื่อคลอดลูกแล้ว เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top