โรคมือเท้าปาก คืออะไร สาเหตุ อาการ และวิธีรักษาโรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก (Hand, foot and mouth disease) หรือโรคมือเท้าปากเปื่อย จัดเป็นโรคที่เกิดขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน และมักเป็นในเด็กเล็ก ทำให้เหล่าบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายต่างรู้สึกกังวลว่าลูกหลานของตนจะป่วยด้วยโรคนี้หรือไม่ วันนี้เราจะพามารู้จักกับโรคมือเท้าปาก พร้อมทั้งเชื้อโรค สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา

————– advertisements ————–

สาเหตุของโรคมือเท้าปาก
โรคมือเท้าปากเกิดจากไวรัสในตระกูลพิคอร์นาไวริดี ซึ่งสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคนี้ที่พบบ่อยที่สุดคือไวรัสคอกแซคกี เอ และ Enterovirus 71 เชื้อก่อโรคที่พบบ่อยที่สุดคือ ค็อกแซกกีเอชนิด 16 ซึ่งทำให้เกิดอาการที่ไม่รุนแรง และหายได้เองเป็นส่วนใหญ่ ที่พบน้อยแต่รุนแรงคือ ไวรัสเอนเทอโรชนิด 71 เป็นโรคติดต่อที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลก และพบบ่อยในประเทศไทย โดยพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ และเชื้อที่พบมีทั้งแบบหายได้เองและแบบที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทยืผู้เชี่ยวชาญ

โรคมือเท้าปาก

Entervirus หนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรคมือเท้าปาก

การติดต่อของโรคมือ
– เกิดจากการสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่เป็นโรคมือเท้าปากติดอยู่ เช่น น้ำลาย หรืออุจจาระของผู้ป่วย
– เกิดจากการจามหรือไอรดกัน
– เกิดจากการใช้สิ่งของ หรือเสื้อผ้าร่วมกัน
– เกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่กำลังป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก

อาการของโรคมือเท้าปาก
– มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว
– มีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ อาเจียน
– อาการคล้ายโรคหวัด มีน้ำมูกใส ไอ เจ็บคอ
– เกิดอาการเจ็บปาก มีตุ่มแดงบริเวณลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ทำให้ไม่อยากรับประทานอาหาร
– เกิดตุ่มพองใส และแตกเป็นแผลหลุมตื้นขึ้น
– มีตุ่มหรือผื่นบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า แขน ขา ก้น หรืออวัยวะเพศ โดยไม่มีอาการคัน
– มีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว
– เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือเยื่อบุตาอักเสบ ไปจนถึงเยื่อหุ้มหัวใจ หรือกล้ามเนื้ออักเสบ

โรคมือเท้าปาก

ผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจะปรากฏตุ่มแดง ๆ ขึ้นได้ทั้งตัว แต่จะพบมากตามมือ ท้าและปาก ตามชื่อของโรค

วิธีการรักษาและป้องกันโรคมือเท้าปาก
– ควรให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อนๆ สามารถกลืนและย่อยได้ง่าย เช่น โจ๊ก หรือน้ำผลไม้ เป็นต้น แต่หากเป็นในเด็กเล็กควรให้รับประทานนมโดยการป้อนแทนขวดนม
– ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมากๆ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
– หมั่นเช็ดตัวให้ผู้ป่วยบ่อย ๆ
– ควรหมั่นล้างมือให้สะอาด โดยเฉพาะก่อนเวลาหยิบจับอาหารเข้าปาก หรือหลังการขับถ่าย
ตัดเล็บให้สั้นเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ ในซอกเล็บ
– ขณะรับประทานอาหารควรใช้ช้อนกลาง
– ไม่ควรใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ร่วมกัน
– รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์

นอกจากนี้ หากมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคมือเท้าปากอยู่ควรแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มเพื่อน โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรค และควรหมั่นทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า หรือห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของโรค

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top