โด่ไม่รู้ล้ม ประโยชน์และสรรพคุณของต้นโด่ไม่รู้ล้ม

โด่ไม่รู้ล้ม (Prickly Leaved Elephant’s Foot) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกหญ้า ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียก หนาดผา, หญ้าสามสิบสองหาบ หรือหญ้าไก่นกคุ้ม ส่วนภาคใต้เรียก หญ้าปราบ ชัยภูมิเรียก คิงไฟนกคุ้ม สุราษฎร์ธานีเรียก หนาดมีแคลน ชาวกะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอนเรียก ตะชีโกวะ ชาวกะเหรี่ยงเรียก นกคุ้มหนาดผา หรือหญ้าไฟ ส่วนชาวจีนแต้จิ๋วเรียก โช่วตี่ต้า และชาวจีนกลางเรียก ขู่ตี่ต่าน เป็นต้น โดยลักษณะพิเศษตามชื่อของต้นโด่ไม่รู้ล้มนี้คือ เมื่อถูกเหยียบหรือถูกทับแล้วจะสามารถดีดตัวขึ้นมาใหม่ได้ตลอด เรียกว่าสมชื่อโด่ไม่รู้ล้มจริงๆ ซึ่งสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการใช้เมล็ด ชอบขึ้นตามป่าโปร่ง, ป่าดิบ, ป่าเต็งรัง, ป่าสนเขา หรือดินทราย เรียกได้ว่าแทบทุกภาคในประเทศไทยเลยทีเดียว รวมทั้งประเทศในเขตร้อนด้วย

————– advertisements ————–

ลักษณะทั่วไปของโด่ไม่รู้ล้ม
สำหรับต้นโด่ไม่รู้ล้มนั้นจัดเป็นพืชล้มลุก ที่มีลำต้นสั้นและกลม โดยมีลำต้นสูงประมาณ 10 – 30 เซนติเมตร อยู่ในระดับพื้นผิวดิน ตามลำต้นและใบจะมีขนสีขาวขึ้นปกคลุมอยู่เป็นขนละเอียด ส่วนใบนั้นจะเป็นใบเดี่ยวขึ้นอยู่เหนือเหง้าคล้ายดอกกุหลาบที่ชิดติดกันเป็นวงกลม และเรียงสลับติดกันเป็นกระจุกๆ เป็นรูปทรงหอกหัวกลับ ขอบหยัก เนื้อใบจะค่อนข้างสากและหนาอยู่ และดอกของต้นโด่ไม่รู้ล้มนี้จะออกเป็นช่อขึ้นมาจากลำต้นเป็นรูปขอบขนาน โดยดอกย่อยจะมีอยู่ 4 ดอกขนาดเล็กรูปหลอดมีสีม่วง ปลายแหลม รวมเป็นกระจุกอยู่บริเวณปลายก้าน ขอบเรียวและแหลม โดยก้านช่อดอกแต่ละช่อนั้นสามารถยาวได้ถึง 8 เซนติเมตรเลยทีเดียว มีใบประดับเป็นรูปทรงขอบขนาน 2 ชั้น ปลายจะแหลมเป็นสีขาว ส่วนผลจะเป็นผลแห้งเล็กและเรียวไม่แตก

โด่ไม่รู้ล้ม

ต้นโด่ไม่รู้ล้ม

ประโยชน์และสรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้ม
ใบ – ช่วยแก้อาการจากโรคผิวหนัง และรักษาบาดแผล ให้รสกร่อยขื่น
ราก, ใบ – ช่วยแก้อาการท้องร่วง ช่วยขับปัสสาวะ แก้โรคแผลในกระเพาะอาหาร รวมทั้งแก้โรคบิด และแก้กามโรคในผู้หญิง ใช้ต้มอาบหลังคลอด ให้รสกร่อยขื่น
ราก – ช่วยแก้อาเจียน แก้ปวดฟัน ใช้ต้มเอาน้ำอมแก้อาการปวดฟัน และต้มดื่มแก้อาเจียน ให้รสกร่อยขื่น
ทั้งต้น – ช่วยบำรุงความกำหนัด แก้วัณโรค แก้ปัสสาวะพิการ รวมทั้งแก้ไอ แก้ไข้ ช่วยขับน้ำเหลืองเสียออกจากร่างกาย แก้อักเสบ ตลอดจนแก้ดีซ่าน แก้โรคบิด ช่วยขับนิ่ว แก้อาการเหน็บชา แก้กามโรคในผู้หญิง และช่วยบำรุงหัวใจ ให้รสกร่อยขื่น

นอกจากนี้พืชสมุนไพรอย่างโด่ไม่รู้ล้มนั้นยังนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับในบ้านเพื่อความสวยงามอีกด้วย เพราะมีความเชื่อกันว่าหากปลูกต้นโด่ไม่รู้ล้มนี้ไว้ในบ้านแล้วจะช่วยป้องกันพวกเสนียดจัญไรต่างๆ ไม่ให้มากล้ำกรายได้ แต่มีข้อควรระวังคือไม่ควรใช้กับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์อยู่

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top