แบะแซ คืออะไร มีกี่ชนิด ประโยชน์ของแบะแซมีอะไรบ้าง

แบะแซ เป็นสารอาหารใกล้ตัวที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นสารให้ความหวานที่เรามักจะคุ้นเคยและพบเห็นกันเป็นประจำในอาหาร โดยเฉพาะของหวาน แต่มีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้วแบะแซคืออะไร ได้มาจากอะไร มีลักษณะอย่างไร มีกี่ชนิด และนิยมนำไปทำอะไรบ้าง…?

————– advertisements ————–

แบะแซคืออะไร
แบะแซ (Corn syrup) หรืออาจเรียกได้ว่า กลูโคสไซรัป (Glucose syrup) หรือกลูโคสก้อน เป็นสารชีวิโมเลกุลที่ได้มาจากการย่อยแป้งมันสำปะหลัง จะมีลักษณะเหนียวใส หนืด มีทั้งแบบใสและสีเหลืองน้ำตาล ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อช่วยทำให้น้ำตาลรัดตัวเร็วขึ้น แก้ปัญหาน้ำตาลตกผลึก หรือเป็นทราย

แบะแซ

แบะแซ

แบะแซมีกี่ชนิด
แบะแซมีหลายคุณภาพด้วยกัน โดยแบะแซที่คุณภาพดีจะได้มากจากการย่อยของแป้งข้าวโพด แต่แบะแซส่วนใหญ่ที่นำมาใช้กันมักจะเป็นแบะแซที่ได้จากแป้งมันสำปะหลัง นอกจากนี้แบะแซยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ แบะแซน้ำ ที่มักจะใช้ในการทำอาหารหรือเป็นส่วนผสมในอาหารทั่วไป ส่วนแบะแซผงจะนิยมใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

Ads by AdsOptimal

ประโยชน์ของแบะแซ
ในชีวิตประจำวันเราสามารถพบเห็นแบะแซได้ทั่วไป เพราะมีการนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยส่วนใหญ่จะนิยมนำมาทำเป็นกระยาสารท น้ำราดข้าวหมูแดง เพิ่มความเหนียวข้นในน้ำจิ้ม ไอศกรีม หรือแม้แต่ท็อฟฟี่ ก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนผสมของแบะแซอยู่

โดยแบะแซเป็นสารให้ความหวานที่นิยมใช้ให้ความหวานแทนน้ำตาล นิยมใช้กันทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป ขนมหวาน น้ำหวาน ลูกกวาด ลูกอม รวมทั้งอุตสาหกรรมยาอีกด้วย

ดังนั้นแบะแซจึงเป็นสารให้ความหวานที่ได้มาจากการย่อยของแป้งมันสำปะหลัง หรือแป้งข้าวโพด โดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อทดแทนน้ำตาล หรือทำให้น้ำตาลเกิดการรัดตัวเร็วขึ้น มักใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและของหวานเป็นส่วนใหญ่

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top