แต๊ะเอีย คืออะไร

คำถาม…

แต๊ะเอีย คืออะไร?

เฉลย…

เทศกาลตรุจีนมาถึงครั้งใด คำที่จะได้ยินบ่อยมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นคำว่า แต๊ะเอีย เด็ก ๆ ลูกหลานคนจีน (หรือเชื้อสายจีน) และคนที่เป็นลูกจ้างต่างตั้งตารอคอยว่าตัวเองจะได้รับแต๊ะเอียไหม ได้เท่าไหร่ … วันนี้เรามาดูความหมายของคำ ๆ นี้กันดีกว่า…

ตัวอย่างเหรียญเงินจีนที่นำมาทำเป็นแต๊ะเอีย

คำว่า แต๊ะเอีย เป็นคำภาษาจีน ซึ่งเกิดจากการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือคำว่า แต๊ะ ซึ่งแปลว่า ทับ หรือ กด กับคำว่า เอีย ซึ่งแปลว่า เอว เมื่อรวมกันเข้าจึงหมายถึง ของที่มากดหรือทับเอว ที่มาของคำนี้มีอยู่ว่า ในสมัยก่อนคนจีนนิยมใช้เหรียญโลหะที่มีรูอยู่ตรงกลาง (คล้ายเหรียญสตางค์แดงของไทยในสมัยก่อน) และผู้ใหญ่มักนิยมนำเหรียญเหล่านี้มาร้อยด้วยเชือกสีแดง แล้วมอบให้เด็ก (และลูกจ้าง) ในวันตรุษจีน เมื่อเด็ก ๆ ได้รับแล้วก็มักจะนำมาคล้องไว้รอบเอวเหมือนเข็มขัดนั่นเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top