เยี่ยวอูฐคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

เยี่ยวอูฐ คือ ยาดมแก้วิงเวียนชนิดหนึ่ง เตรียมจากแอมโมเนียมคาร์บอเนตผสมน้ำแอมโมเนีย และสารหอมเพื่อตกแต่งกลิ่น

คำว่า เยี่ยวอูฐ หลายคนคงคุ้นเคยกันดี เพราะเป็นยาดมชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กับคนที่เป็นลม หน้ามืด และวิงเวียนศรีษะ ซึ่งส่วนมากจะเกิดกับนักกีฬาที่ใช้แรงมาก หรือเล่นกีฬากลางแจ้ง บางครั้งก็เกิดกับผู้ใช้แรงงานหนัก หรือต้องอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน ๆ

เยี่ยวอูฐมีส่วนผสมของแอมโมเนียมคาร์บอเนต (Ammonium carbonate) และแอมโมเนียชนิดแรง ซึ่งสารทั้งสองนี้ทําใหเกิดการระคายเคืองที่เยื่อเมือกในจมูก และจะส่งผลกระตุ้นที่ศูนย์ควบคุมการหายใจ ทําให้คนที่สูดดมหายใจได้ดีขึ้น จึงสามารถแก้ไขอาการเป็นลมหรือหมดสติได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top