เม่นกับงู

snake002

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว…
ในป่าแถบอัฟริกา มีเม่นอยู่ตัวหนึ่งกำลังอพยพเดินหาที่พักที่อยู่อาศัยใหม่ เนื่องจากรังเดิมของมันถูกคนเข้ามารุกราน
มันเดินไปจนพบที่อยู่ของงู จึงของูเข้าไปพักอาศัยอยู่ด้วย

“พวกท่าน ข้าของพักอาศัยอยู่กับพวกท่านหน่อยเถิด ข้ากำลังเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่”
ฝูงงูก็ยอมให้เม่นเข้าไปอาศัยอยู่ร่วมได้ เพราะเห็นว่ายังมีพื้นที่อยู่อีกมาก

แต่ไม่นานหลังจากนั้น พวกงูก็พบว่า..เม่นกลับสร้างความลำบากให้กับชีวิตมันเป็นอย่างมาก เพราะขนเม่นอันแหลมคม ต้องทำให้มันได้รับความเจ็บปวดเมื่อยามเลื้อยคลานไปบนพื้นอยู่เนืองๆ

ในที่สุดพวกงูก็เอ่ยกับเม่นว่า “พอกันที…ข้าทนไม่ไหวแล้ว ขอให้ท่านออกไปจากรังของเรา ให้พวกเราได้อยู่กันอย่างมีความสุขเสียทีเถิด ขนของท่านสร้างความลำบากให้กับพวกเรา”

เม่นไม่สนใจ แล้วพูดว่าบอกว่า “คงเป็นไปไม่ได้หรอก ในเมื่อข้าอยู่ที่นี่ก็มีความสุขดีอยู่แล้ว ถ้าใครในพวกเจ้าไม่พอใจที่จะอยู่กับข้า ก็ให้ออกไปเสียสิ”

จบนิทานเรื่อง เม่นกับงู

snake001

นิทานอีสป เม่นกับงู นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า:

คนเห็นแก่ตัวย่อมไม่รู้จักบุญคุณ และไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top