เมืองหลวงลาว – กรุงเวียงจันทน์

สารบัญ/หมวดหมู่ : เมืองหลวงลาว

————– advertisements ————–

เมืองหลวงลาว – กรุงเวียงจันทน์
เวียงจันทน์ (Vientiane) เมืองหลวงของลาว หรือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นเมืองที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศลาวใกล้กับจังหวัดหนองคายของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในเมืองหลวงอาเซียนในปัจจุบัน โดยเวียงจันทน์มีพรมแดนติดกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

แผนที่เวียงจันทน์

ประวัติของเมืองหลวงลาว – กรุงเวียงจันทน์
เมืองหลวงลาว หรือ กรุงเวียงจันทน์ หรือ นครหลวงเวียงจันทน์ ที่คนลาวนิยมเรียก เป็นเมืองที่มีประวัติย้อนหลังอันยาวนาน โดยถูกสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง (ประเทศลาวในปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ. 2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2321 ได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของไทย และตกไปเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2436 ก่อนจะประกาศเอกราชในเวลาต่อมา ซึ่งตลอดเวลาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้างจนถึงปัจจุบัน นครเวียงจันทน์ได้รับการยกให้เป็นเมืองหลวงของประเทศตลอดมา

ลักษณะทั่วไปของเวียงจันทน์
เวียงจันทน์ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศในเขตลุ่มน้ำโขง มีที่ตั้งตามพิกัดสากลที่ 17°58′ เหนือ, 102°36′ ตะวันออก มีประชากรทั้งแบบลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียนแน่นอนราว 700,000 คน

เมืองหลวงลาว

เนื่องจากเวียงจันทน์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จึงมีการแบ่งเป็นเขตพื้นที่ย่อยทั้งหมด 5 เขต เพื่อง่ายต่อการบริหาร (เหมือนการแบ่งเขตของกรุงเทพมหานคร) คือ เขตจันทบุรี เขตศรีโคตรบอง เขตไชยเชษฐา เขตศรีสัตตนาค และเขตหาดทรายฟอง

เวียงจันทน์นอกจากจะเป็นเมืองหลวงลาวแล้ว ยังเป็นเมืองใหญ่และสำคัญที่สุดของประเทศ เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การศึกษา และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น

เวียงจันทน์เป็นเมืองที่สวยงาม มีศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งวัดวาอารามและอนุสรณ์สถานต่างๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียน อีกทั้งค่าใช้จ่ายด้านการกินการอยู่ก็ไม่สูง การเดินทางสะดวก รถราก็ไม่ติดเหมือนเมืองใหญ่อื่นๆ

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจในเวียงจันทน์
– ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและการประกาศเอกราชจากการยึดครองโดยฝรั่งเศส

ประตูชัย นครเวียงจันทร์
– หอพระแก้ว เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต (ปัจจุบันพระแก้วมรกตอยู่ในประเทศไทย)

วัดพระแก้ว นครเวียงจันทร์
– พระธาตุหลวง สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปพุทธศาสนิกชนในเวียงจันทน์

พระธาตุหลวง นครเวียงจันทร์
– วัดสีสะเกด เป็นวัดใหญ่ มีพระพุทธรูปขนาดเล็ก-ใหญ่มากมาย

วัดสีสะเกด เวียงจันทน์
– ตลาดเช้า ตลาดสดขายของกินของใช้ที่ใหญ่ที่สุดในเวียงจันทน์

ตลาดเช้า เวียงจันทน์

การเดินทางจากประเทศไทย
เราสามารถเดินทางจากประเทศไทยไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ได้หลายวิธีและหลายเส้นทาง เช่นทางรถยนต์ สามารถใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามพรมแดนที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย เพียงไม่กี่นาทีก็ถึงเวียงจันทน์ ถ้าจะเดินทางด้วยรถโดยสาร ก็มีรถโดยสารให้บริการที่สถานีขนส่งจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬและสถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานี เดินทางไม่นานก็ถึงเมืองหลวงลาวแห่งนี้ได้เช่นกัน สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินนั้นนับว่าสะดวกสบายที่สุด เพียงชั่วโมงเดียวจากกรุงเทพเท่านั้น มีสายการบินให้บริการหลายสายการบิน เช่น การบินไทย นกแอร์และแอร์เอเชีย เป็นต้น

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top