เผือกร้อน หมายถึงอะไร

เผือกร้อน หมายถึง ปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนที่เกิดแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งผู้นั้นจำต้องยอมรับไว้หรือไม่ก็รีบผลักให้ผู้อื่นทันที

ขยายความสำนวนไทยคำว่า เผือกร้อน โบราณท่านนิยมใช้ในความหมายเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหา หรือกำลังนำความเดือดร้อนมาให้ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

ตัวอย่างเช่น
– เฮ๊ย เรื่องจัดการเลือกตั้งประะานนักเรียนมันเรื่องเผือกร้อนชัด ๆ แกไม่น่ารับงานนี้มาเลย
– เรื่องชกต่อยกันในการแถลงข่าวของบริษัท ท่านประธานโกรษมาก ใครจะรับหน้าเรื่องเผือกร้อนแบบนี้ไหววะแก
– นักเคลื่อนทางการเมืองที่มาขอลี้ภัยในประเทศกลุ่มยุโรปกำลังเป็นปัญหาเผือกร้อนของหลายประเทศ และมีแนวโน้มจะถูกจำกัดความเคลื่อนไหว
– ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำมาก กำลังเป้นเรื่องเผือกร้อนที่รัฐบาลจะต้องรีบแก้ปัญหาโดยเร็ว

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top