ประวัติพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ อดีตนายกรัฐมนตรี 3 สมัย

เกิด วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2462
ชื่อเล่น / ชื่ออื่น / ฉายา เตมีย์ใบ้, นักฆ่าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา, ป๋าเปรม, พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก เปรม ติณสูลานนท์
บิดา รองอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์)
มารดา นางวินิจทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์)
ภูมิลำเนา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
การศึกษา – โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
– โรงเรียนเทคนิคทหารบก (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) รุ่นที่ 5
– โรงเรียนยานเกราะของกองทัพบกสหรัฐ
พี่น้องร่วมบิดามารดา นายชุบ ติณสูลานนท์
นายเลข ติณสูลานนท์
นางขยัน ติณสูลานนท์
นายสมนึก ติณสูลานนท์
นายสมบุญ ติณสูลานนท์
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
ด.ญ.ปรี ติณสูลานนท์ (ถึงแก่กรรมตั้งแต่เยาว์วัย)
นายวีรณรงค์ ติณสูลานนท์
ช่วงเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 ช่วงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 29 เมษายน พ.ศ. 2526
ครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2529
ครั้งที่ 3 ช่วงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี 5 เดือน
นายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้า พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรีคนถัดไป พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ประวัติการทำงาน – นายทหารสังกัดกองทัพบก เข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่ 2
– ผู้บัญชาการทหารบก
– สมาชิกวุฒิสภา
– สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
– สมาชิกสภานิติบัญญัติ
– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายกรัฐมนตรี คนที่ 16 ของประเทศไทย
– องคมนตรี
รัฐบุรุษ
– ประธานองคมนตรี
– ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) (ฝ่ายหน้า)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี) (ส.ร.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
– เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน
– เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
– เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
– เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
– เหรียญจักรมาลา
– เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
– เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 (ภ.ป.ร.1)
– เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
– The Royal Order of the Polar Star ขั้นสูงสุด
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ออเรนจ์-นัสเซา ขั้นสูงสุด
เกร็ดความรู้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นับได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลด้านการทหาร การเมืองและการปกครองคนหนึ่งของประเทศไทย หลังจากการเลือกตั้งวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนั้นได้เชิญป๋าเปรมขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเป็นสมัยที่ 4 แต่ป๋าเปรมตอบว่า “ผมพอแล้ว” ทำให้พลเอกชาติชาย ชุญหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติไทย ซึ่งได้จำนวน ส.ส. มากที่สุด ได้รับการลงคะแนนให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 17 ของไทย

สมัยยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่น ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยังแผ่อิทธิพลอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย แต่พลเอกเปรม สามารถเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้ด้วยนโยบายอันโด่งดัง คือ นโยบาย 66/2523 หรือ 66/23 ซึ่งใช้การเมืองนำทหาร ทำให้ลัทธิคอมมิวนิสต์อ่อนแอลงและพ่ายแพ้ไปในที่สุด

พลเอกเปรม เป็นคนพูดน้อย ไม่พูดโดยไม่จำเป็น ในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น ป๋าเปรมให้สื่อมวลชนน้อยมาก จนสื่อมวลชนยกฉายา ” เตมีย์ใบ้” ให้ ส่วนฉายา “นักฆ่าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ได้มาจากผลงานการปราบปรามกบฏเมษาฮาวายและกบฎ 9 กันยา หรือกบฎสองพี่น้อง เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528

ภายหลังการปฏิเสธการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 4 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นองคมนตรี ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2531 จากนั้นในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ และในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2541 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นประธานองคมนตรี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top