เด็กหลอดแก้ว คืออะไร

เด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilisation, IVF) คือ เด็กที่เกิดจากการปฏิสนธินอกร่างกาย

เด็กหลอดแก้ว เป็นคำที่ใช้เรียกเทคนิคการให้กำเนิดเด็กซึ่งมีการปฏิสนธินอกร่างกาย ก่อนที่จะนำกลับไปฝังยังมดลูกของแม่ และปล่อยให้เติบโตในท้องแม่ต่อไปจนกว่าจะคลอด

การทำเด็กหลอดแก้วนี้เป็นวิธีที่นิยมสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก หรือไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยตนเอง โดยแพทย์จะใช้กระบวนเพื่อกระตุ้นการตกไข่ของเพศหญิง เมื่อตกไข่ก็จะนำไข่นั้นออกมาผสมกับอสุจิของฝ่ายชาย โดยกระทำในหลอดแก้ว หรือภาชนะบรรจุของเหลว (หรือหลอดทดลองในสมัยก่อน) ภายนอกร่างกายเพศหญิง เมื่อเกิดการผสมกันและเริ่มแบ่งตัวเป็นตัวอ่อน แพทย์จะนำตัวอ่อนนั้นกลับไปฝังไว้ยังมดลูกของฝ่ายหญิง และปล่อยให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาคลอดนั่นเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top