เจียมเนื้อเจียมตัว

เจียมเนื้อเจียมตัว หมายถึง รู้จักประมาณตัว

ขยายความสำนวนสุภาษิตไทยคำว่า “เจียมเนื้อเจียมตัว” คนโบราณท่านนิยมใช้สอนให้คนเรารู้จักการประมาณตน อย่าทำอะไรที่มันหวือหวาเกินสภาพที่ควรจะเป็น มีสัมมาคาราวะ และไม่ใฝ่สูงจนเกินศักดิ์นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น
– เราเป็นพนักงานใหม่ ยังไม่รู้เรื่องอะไร เข้าไปก็เจียเนื้อเจียมตัวด้วยนะลูก ผู้ใหญ่ท่านจะได้เอ็นดู
– แกแน่ใจนะว่าจะจีบสาวคนนี้ ครอบครัวเธอรวยมากเลยนะ เราว่าแกควรเจียมเนื้อเจียมตัวมากกว่านี้
– เรามันจนนะคุณ เราอยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวแบบเดิมนะดีแล้ว อย่าไปขี้ตามช้างเลย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top