นายกรัฐมนตรี เงินเดือนกี่บาท?

คำถาม…

นายกรัฐมนตรี เงินเดือนกี่บาท?

เฉลย…

นายกรัฐมนตรี คือ หัวหน้าฝ่ายบริหาร หนึ่งในสามอำนาจอธิปไตยของไทย โดยนายกรัฐมนตรีมาจากการโหวตเลือกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ยกเว้นสมัยแรกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ระบุให้โหวตโดยสมาชิกรัฐสภา (ส.ส.และ ส.ว. รวมกัน)

เอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.

แน่นอนว่าผู้ได้รับการโหวตให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ทำงานฟรี ๆ แต่มีค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษ โดยนายกรัฐมนตรีจะได้รับเงินเดือนจำนวน 71,990 บาท และเงินเพิ่มพิเศษ (หรือเงินประจำตำแหน่ง) อีก 50,000 บาทต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 121,990 บาทต่อเดือน

แต่ในกรณีของ พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา นั้นออกจะพิเศษหน่อยตรงที่มีเงินเดือนและเงินประจำแหน่งหัวหน้า คสช. อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย ซึ่งได้รับเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คือ 121,990 บาทต่อเดือน เพิ่มเข้ามาด้วย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top