เงินถุงแดง คืออะไร

คำถาม…

เงินถุงแดง คืออะไร?

เฉลย…

เงินถุงแดง คือ เงินกำไรจากการค้าขายโดยกองเรือสำเภาส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ล้นเกล้ารัชกาลที่ 3) ซึ่งทรงเก็บสะสมไว้ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอ เรื่อยมาจนตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน โดยเงินดังกล่าวเก็บเอาไว้ในถุงผ้าสีแดงและเก็บเอาไว้ข้างพระแท่น (เตียงนอน) และนี่คือที่มาของคำว่าเงินถุงแดง

เงินถุงแดง

ภาพจำลองเงินถุงแดง

ต่อมาภายหลังการสวรรคต ได้มีการจัดการเงินก้อนนี้โดยให้อยู่ในการดูแลของสำนักงานพระคลังข้างที่ และพบว่าล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 ทรงเก็บเงินไว้ในรูปของเงินเหรียญเม็กซิโก ซึ่งได้รับการยอมรับมากในสมัยนั้น และสามารถใช้เป็นสกุลเงินสำหรับค้าขายกับต่างประเทศได้เป็นอย่างดี และด้วยเงินถุงแดงนี้เอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระปิยะมหาราช ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5) ทรงใช้ในการไถ่บ้านไถ่เมืองจากกองทัพฝรั่งเศส เมื่อครั้งยกกองเรือรบมาปิดล้อมอ่าวไทย และเรียกเงินค่าไถ่ (สินไหมสงคราม, เนื่องจากมีการสู้รบต่อต้านจากฝ่ายไทย ทำให้ทหารฝรั่งเศสล้มตายเป็นอันมาก) เป็นจำนวนเงินถึง 3 ล้านฟรังก์ ในขณะที่เงินถุงแดงมีจำนวนทั้งสิ้น 2.4 ล้านฟรังก์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 จึงได้สละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและประชาชน ได้ช่วยกันขายทรัพย์สินและบริจาคจนได้เงินเพิ่มมาอีก 600,000 ฟรังก์ จนครบ 3 ล้านฟรังก์ จึงสามารถจ่ายค่าไถ่ครั้งนี้ได้ ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top