เงินดาวน์ คืออะไร

เงินดาวน์ คือ เงินที่ชำระล่วงหน้าบางส่วน เพื่อยืนยันการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

เงินดาวน์ (Down payment) นั้น ผู้ขายสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูง มักนิยมเรียกเก็บจากผู้ซื้อล่วงหน้า ซึ่งส่วนมากจะนิยเรียกเก็บเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับราคาเต็ม เช่น 10%, 20% หรือ 25% เป็นต้น สินค้าที่ผู้ขายนิยมเรียกเงินดาวน์จากผู้ซื้อ เช่น บ้านและคอนโดมีเนียม รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และ โทรศัพท์มือถือ (ในกรณีผ่อนชำระ) เป็นต้น จากนั้นผู้ซื้อก็จะทำการผ่อนชำระส่วนที่เหลือเป็นงวด ๆ ไป ตามแต่จะตกลงกับผู้ขาย

ในบางกรณี การจ่ายเงินดาวน์ก็เป็นเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินของตนเองไปก่อนบางส่วน ก่อนที่จะยื่นเรื่องกู้เงินเพื่อชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด จากนั้นจึงจะจ่ายคืนเป็นงวด ๆ (ตามแต่จะตกลง) คืนให้กับสถาบันการเงินนั้น ๆ ต่อไป

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top