เครดิตบูโร คืออะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง

เครดิตบูโร (Credit Bureau) คือ ข้อมูลที่เป็นประวัติการชำระสินเชื่อ หรือบัตรเครดิตประเภทต่างๆ จากธนาคารหลายๆ แห่ง อย่างธนาคารพาณิชย์ หรือผู้ให้บริการสินเชื่อประเภทบัตรเครดิตทั้งหลาย โดยเมื่อหากเราตกลงใจที่จะชำระเงินค่าสินเชื่อให้แก่ธนาคารนั้นๆ หรือสถาบันการเงินนั้นแล้ว ทางธนาคารต่างๆ หรือสถาบันการเงินนั้นๆ ก็มีสิทธิเรียกดูข้อมูลประวัติจากเครดิตบูโร ทั้งนี้ เพื่อนำมาใช้ประกอบการอนุมัติสินเชื่อว่าผ่านหรือไม่นั่นเอง

————– advertisements ————–

เครดิตบูโร (Credit Bureau) มีหน้าที่อะไรบ้าง?
ทางเครดิตบูโร หรือบริษัทข้อมูลเครดิต นั้นจะเป็นบริษัทซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเครดิตการชำระสินเชื่อของเราจากบัตรเครดิต หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงินหลายๆ แห่งที่เราเคยทำไว้ แล้วนำมาเป็นข้อมูลให้แก่ลูกค้าจากทั้งธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆ ดูข้อมูลว่าเราติดบูโรหรือไม่ โดยต้องเป็นไปภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น โดยหากไม่มีการชำระในแต่ละสิ้นเดือน หรือย้อนหลังได้ไม่เกิน 36 เดือน ก็จะถือว่าเป็นผู้ติดเครดิตบูโรทันที

เครดิตบูโร

การขอสินเชื่อหรือสมัครบัตรเครดิต เราจะต้องตรวจสอบประวัติการเงินจากเครดิตบูโรก่อนเสมอ

ทั้งนี้ หากทำการยื่นขอสินเชื่อแล้วไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆ ก็จะถือว่าเราโดนแบล็กลิสต์ (Black List) ทำให้ไม่สามารถขอเงินกู้หรือสินเชื่อต่างๆ ได้ ซึ่งอย่างไรก็ตามเครดิตบูโรนั้นเป็นเพียงผู้มีหน้าที่ในการรวบรวมประวัติในการชำระเงินสินเชื่อจากทุกสถาบันการเงินที่เราเคยไปทำการกู้เท่านั้น ซึ่งการอนุมัติให้สินเชื่อนั้นยังคงมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบอีก ได้แก่ หลักประกัน, รายได้ของเรา, ผู้ค้ำประกัน เป็นต้น ซึ่งหากเราเป็นคนที่จ่ายเงินชำระสินเชื่อได้ตรงเวลา ก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตัวเราในการประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนั่นเอง

ดังนั้น ก่อนที่คิดจะทำธุรกิจหรือธุรกรรมใดๆ ก็ตาม ควรทำการบ้านมาเป็นอย่างดี และต้องมีการคำนวณรายได้ต่างๆ ของเราอย่างแน่นอนและชัดเจน ว่าหากขอยื่นกู้ทำธุรกรรมใดๆ ไปแล้ว จะสามารถผ่อนชำระคืนได้ครบทุกงวดโดยไม่มีปัญหาใดๆ ตามมาในภายหลัง และหากเป็นไปได้ถ้ามีเงินเก็บเผื่อไว้สำรองยามฉุกเฉินก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียว เพราะชีวิตนั้นไม่แน่นอน และหากเราไม่ติดเครดิตบูโร หรือการผ่อนชำระไม่ครบตามกำหนดแล้วล่ะก็ จะทำให้ตัวเราเป็นที่น่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top